20 lat po utracie statusu województwa

20 lat po utracie statusu województwa

Suwałki zajęły 25 miejsce w Rankingu Polskich Miast Zrównoważonych przygotowanym przez międzynarodową firmę Arcadis. To jest szósta lokata wśród miast, które w 1998 r. utraciły status województwa. Przypomnijmy, że Suwałki zajmują 55 miejsce wśród polskich miast, jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców.

Suwałki, podobnie jak inne dawne miasta wojewódzkie, takie jak Legnica (24 lokata), Siedlce (27), Tarnów (28) czy Słupsk (29 miejsce), znalazły się w środku rankingu. Ranking pokazuje miasta, które po utracie tego statusu musiały na nowo zdefiniować swoje funkcje. Mimo początkowych trudności nasze miasto w ostatnich kilkunastu latach z sukcesem przyciągało inwestorów. To jeden z podstawowych, prawdziwych mierników atrakcyjności miasta. Obecnie w jego granicach i w bezpośrednim sąsiedztwie swoje zakłady mają m. in. firmy przemysłu drzewnego i spożywczego, materiałów budowlanych, co znacząco przyczyniło się do stosunkowo niskiego poziomu bezrobocia.

Ranking przygotowano na podstawie danych za 2015 r., pogrupowanych w trzech obszarach: społecznym, środowiskowym i gospodarczym. Suwałki – zajęły wysoką pozycję w obszarze środowiska (11 miejsce), na co wpływ miało niskie zużycie wody i energii elektrycznej w przeliczeniu na jednego mieszkańca oraz wysoki procent ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej. Z miast naszego regionu w rankingu znalazł się jeszcze Białystok (16 lokata). Pierwsze miejsce zajęła Warszawa.

Top