19 grudnia 2017 r.

Prezydent Suwałk o budżecie na 2018 rok

Rekordowy, prospołeczny, prorozwojowy – to trzy główne hasła jakimi mogę opisać projekt Budżetu Miasta na 2018 rok. Budżet przekraczający 0,5 mld zł, znaczące podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji oraz obsługi, a także rekordowe nakłady na inwestycje sięgające ponad 140 mln zł – to tylko kilka z propozycji przyszłorocznego planu dochodów i wydatków Miasta Suwałki, który zostanie przedłoży radnym Rady Miejskiej już w najbliższą środę.
Dochody naszego miasta w przyszłym roku wyniosą 452.178.332 złotych. Wydatki to 503.735.863 zł. Na inwestycje przeznaczymy aż 142.388.989 zł. Deficyt, czyli różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami, to 51.557.531 zł.
Pokryty on zostanie z kredytu, wolnych środków i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
To budżet rekordowy w historii Suwałk,
w którym olbrzymi nacisk położyliśmy na ludzi, na naszych mieszkańców. Wiele zapisów budżetu jest dedykowanych bezpośrednio dla nich.
To przede wszystkim wcześniej wspomniane podwyżki wynagrodzeń:
· 3.967.166 zł – podwyżki dla 1.461 pracowników samorządowych (wzrost funduszu płac o 6,88%),
· 12% – wzrost wynagrodzeń najniżej zarabiającym (poniżej 2.500 zł brutto),
· 2.550.000 zł. – 5% wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli od kwietnia 2018 r.
· 2.225.391 zł – środki na odprawy emerytalne i inne świadczenia pracownicze,
Ponadto postanowiliśmy znieść odpłatność za pobyt dzieci – będących mieszkańcami Suwałk – w miejskich przedszkolach. Podatki
i opłaty lokalne zostaną na niezmienionym poziomie (podatek od nieruchomości – od 2014 roku, podatek od środków transportowych
– od 2013 roku, opłata za odpady komunalne
– od II kwartału 2014 roku).
Nie planujemy wzrostu opłat za energię cieplną, opłat za wodę i ścieki, opłat za komunikację miejską.
Dotacje na rzecz organizacji pozarządowych sięgną 5.261.522 zł. Utrzymane będą też dotacje z budżetu miasta na ochronę zabytków – 200.000 zł, na zmianę źródeł ciepła – 200.000 zł, na modernizację rodzinnych ogrodów działkowych – 100.000 zł.
Jak co roku spodziewany jest wzrost dochodów z podatku PIT i CIT. Względem roku 2017 wzrośnie on o ponad 5 milionów złotych. Jest to pozycja, która w dochodach Suwałk zwiększa się już od kilku lat. Rośnie nam zarówno liczba podatników oraz pieniądze, które wpływają do kasy miejskiej z tytułu podatku dochodowego. To oznacza, że cały czas poprawia się sytuacja gospodarcza miasta oraz rozwija się dynamicznie rynek pracy. Dochody budżetu miasta z tytułu podatków PIT i CIT wzrosły na przestrzeni trzech ostatnich lat o ponad 14 mln zł. Od końca 2014r. liczba bezrobotnych spadła o 1146 osoby i wynosi obecnie 1640 osób.
Wydatki majątkowe w przyszłym roku miałyby wynieść ponad 142 miliony złotych. Są to rekordowe nakłady na inwestycje, a ich część to aż 28,3% całego budżetu Suwałk.
Mam nadzieję, że propozycja takiego budżetu spełni oczekiwania nie tylko radnych Rady Miejskiej w Suwałkach, ale też wszystkich mieszkańców. Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółami w specjalnie przygotowanej na ten temat wkładce do „DwuTygodnika Suwalskiego”.

Top