Konkurs plastyczny „Bezpieczna droga do szkoły”

Konkurs plastyczny „Bezpieczna droga do szkoły”

Komenda Miejska Policji w Suwałkach wraz z Centrum Handlowo-Rozrywkowym Suwałki Plaza ogłasza konkurs plastyczny „Bezpieczna droga do szkoły”. Zapraszamy uczniów klas I-III do wykonania pracy plastycznej, dotyczącej bezpiecznych zachowań, szczególnie w ruchu drogowym. Prace konkursowe należy dostarczyć do suwalskiej Policji, do dnia 29 października 2021 roku.

Komenda Miejska Policji w Suwałkach wraz z Centrum Handlowo-Rozrywkowym Suwałki Plaza ogłasza konkurs plastyczny „Bezpieczna droga do szkoły”. Praca konkursowa powinna być autorską pracą plastyczną. Format pracy A3 lub A4, technika dowolna. Tematyka prac plastycznych do wyboru:

1) moja bezpieczna droga do szkoły;

2) jestem ostrożny wobec nieznajomych;

3) jak bezpiecznie spędzam czas wolny. Konkurs skierowany jest do dzieci ze szkół podstawowych, klas I-III.

Prace zgłoszone do konkursu zostaną ocenione przez komisję konkursową. Prace konkursowe wraz z oświadczeniem dostępnym na stronie internetowej http://suwalki.policja.gov.pl/ należy dostarczyć do Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, ulica Pułaskiego 26 w Suwałkach, do dnia 29 października 2021 roku.

Więcej informacji w Regulaminie Konkursu Plastycznego „Bezpieczna droga do szkoły”, znajdującym się na stronie http://suwalki.policja.gov.pl/

PLIKI DO POBRANIA

Źródło: KMP Suwałki

Top