Utrudnienia w ruchu na ul. Szpitalnej

Utrudnienia w ruchu na ul. Szpitalnej

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, iż w związku z rozbudową ul. Szpitalnej, od 12.04.2021 r. nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym na ww. ulicy oraz na skrzyżowaniu z ul. Ignacego Daszyńskiego.

Kierowcy oraz piesi proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania.

Top