Remonty i przebudowy

Remonty i przebudowy

Blisko 20 różnych inwestycji wykonają pracownicy Działu Bieżącego Utrzymania Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach. Będą to między innymi remonty chodników i przebudowa układów komunikacyjnych. Największym zadaniem będzie wykonanie skrzyżowania ulic K. Pułaskiego i A. Wierusza-Kowalskiego.

– Właśnie został zaakceptowany „Plan prac remontowych i odtworzeniowych na 2021 rok”, który szczegółowo określa zakres robót do wykonania przez Zarząd Dróg i Zieleni. Każdego roku pracownicy naszej miejskiej jednostki wykonują większe i mniejsze naprawy bądź realizują dane rzeczy od podstaw – informuje Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

Poniżej prezentujemy „Plan prac remontowych i odtworzeniowych na 2021 rok”, który szczegółowo określa zakres robót do wykonania.

 1. Przebudowa układu komunikacyjnego przy ul. Różanej 30 poprzez zwiększenie ilości miejsc parkingowych i uporządkowanie terenu.
 2. Przebudowa układu komunikacyjnego przy ul. 1 Maja 17, wykonanie remontu nawierzchni jezdni od budynku przy ul. 1 Maja 15 do 17B, wraz remontem wjazdów do garaży.
 3. Wykonanie utwardzenia peronu na przystanku autobusowym przy ul. Sejneńskiej 34.
 4. Przebudowa skrzyżowania K. Pułaskiego i A. Wierusza-Kowalskiego. W ramach inwestycji skrzyżowanie zostałoby tak przebudowane by kierowcy jadący od ul. A. Wierusza-Kowalskiego mogli skręcić zarówno w prawo jak i w lewo, a ci jadący od strony miasta ulicą K. Pułaskiego będą mogli skręcić w ulicę A. Wierusza-Kowalskiego bez konieczności wjazdu na rondo przy ulicach K. Pułaskiego i Armii Krajowej.
 5. Budowa ciągów pieszych związanych z planowaną zmianą zagospodarowania parku między ulicami A. Putry, W. Andersa i A. Minkiewicza.
 6. Wykonanie remontu chodnika na ul. Lipowej przy posesjach od nr 10 do nr 14, od nr 22 do nr 26 oraz od nr 19 do nr 29 – kontynuacja prac z roku ubiegłego.
 7. Wykonanie remontu nawierzchni jezdni ul. M. Skłodowskiej-Curie od budynku nr 10 do nr 12.
 8. Remont chodników przy ul. Kawaleryjskiej po stronie południowej, odcinek od ul Partyzantów do ul. Zastawie.
 9. Wykonanie utwardzenia na przystanku autobusowym przy ul. Dubowo I, w okolicy placu zabaw.
 10. Remont nawierzchni ciągu pieszego oraz parkingu przy ul. K.O. Falka, po stronie zachodniej jezdni w okolicy budynków nr 2 – 4.
 11. Remont nawierzchni ciągu pieszego przy ul. Orzechowej po stronie północnej.
 12. Remont nawierzchni ciągu pieszego przy ul. Topolowej po  stronie wschodniej od ul. Kolejowej do ul. Lipowej.
 13. Remont nawierzchni jezdni ul. Jesionowej od budynku nr 8 do nr 2A.
 14. Remont nawierzchni chodnika przy ul. Pogodnej po stronie północnej, od budynku nr 2 do nr 3.
 15. Przebudowa chodnika, wykonanie ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Utrata po stronie wschodniej, od budynku nr 21 do nr 45.
 16. Remont chodnika na ul. Dąbrówka – odcinek od ul. Piaskowej do siedziby PEC
 17. Utwardzenie nawierzchni na suwalskim lotnisku, wykonanie placu manewrowego przy hangarze.
Top