Praca dla więźniów

Praca dla więźniów

22 lutego na terenie Aresztu Śledczego w Suwałkach, uroczyście otwarto nowo powstałą halę produkcyjną, sfinansowaną ze środków pochodzących z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Docelowo w suwalskim areszcie przybędą nowe miejsca pracy dla blisko 65 osadzonych. Uroczystościom towarzyszyła wizyta Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michała Wosia, który wręczył akt powołania nowemu dyrektorowi suwalskiej jednostki ppłk Wojciechowi Szczudło. W uroczystości uczestniczyli parlamentarzyści oraz Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Andrzej Leńczuk,

Hala w areszcie w Suwałkach

Inwestycja powstała w ramach rządowego programu „Praca dla więźniów”. Jej realizacja stała się możliwa dzięki przyznanej dotacji z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Umowę na budowę hali zawarto w listopadzie 2018 roku, a realizację przedsięwzięcia rozpoczęto już na początku 2019 roku. Wybudowano halę produkcyjną o powierzchni prawie 1853 m kw.

Dzięki powstaniu nowych miejsc pracy, znajdzie tu zatrudnienie ta część skazanych z naszej jednostki, która z uwagi na względy bezpieczeństwa, nie miała szans na podjęcie pracy poza murami więzienia. Takie rozwiązanie pozwoli nam na objęcie zatrudnieniem szerszej grupy skazanych. Kontrahent zobowiązał się zatrudnić 65 osadzonych, co znacząco wpłynie na wzrost poziomu zatrudnienia w tej jednostce.

źródło: Areszt Śledczy w Suwałkach

 

Top