Poznajmy naszych radnych

Poznajmy naszych radnych

Najważniejsze decyzje często wpływające na życie suwalskiej wspólnoty lokalnej podejmują suwalscy radni. W ostatnich wyborach samorządowych wybraliśmy 23 radnych. Warto poznać ich bliżej skoro mają znaczący wpływ na nasze życie. Zadaliśmy suwalskim radnym 13 pytań z tzw. kwestionariusza Prousta, które nieco ich przybliżą. Mamy nadzieję, że nasi Czytelnicy w ten sposób lepiej poznają suwalskich radnych. Każdy radny otrzymał takie same pytania. Odpowiedzi radnych prezentujemy w kolejności alfabetycznej.

Suwałki BezdziedzkiDziś o wypełnienie kwestionariusza poprosiliśmy pierwszego wg. alfabetu

radnego Rady Miejskiej w Suwałkach – Bogdana Bezdzieckiego.

1. Moja dewiza: za Adamem Mickiewiczem – „Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami”.
2. Główne cechy mojego charakteru: przywiązanie do rodziny, stałość poglądów
i niestety w opinii mojej żony skłonność do leniuchowania.
3. Cechy których szukam u mężczyzn: odwaga cywilna, dotrzymywanie danego słowa, szacunek do drugiego człowieka.
4. Cechy których szukam u kobiet: empatia, mądrość, kobieca intuicja.
5. Co cenię najbardziej u przyjaciół: bezinteresowność, szczerość.
6. Moje ulubione zajęcie: praca w ogrodzie, majsterkowanie, żeglarstwo i podróże.
7. Kim lub czym chciałbym być, gdybym nie był tym, kim jestem: podróżnikiem, badaczem głębin oceanów.
8. Słowa, których nadużywam: dokładnie, prawda, zdecydowanie.
9. Ulubieni bohaterowie literaccy: z lat młodzieńczych Andrzej Kmicic z „Potopu”, H. Sienkiewicza
i Aragorn z „Władcy Pierścieni”, J.R.R. Tolkiena. Obecnie najczęściej czytane przeze mnie pozycje,
to biografie znanych osób, duże wrażenie wywarła na mnie postać Premiera Jana Olszewskiego.
10. Ulubieni bohaterowie życia codziennego: Wszyscy cisi i bezimienni, prześladowani i oddający
życie za wiarę, własne poglądy i przekonania.
11. Dar natury który chciałbym posiadać: Uważam, że zostaliśmy obdarzeni wszystkim niezbędnymi do życia darami natury. Trzeba te dary tylko umieć w sobie odkryć.
12. Błędy które najczęściej wybaczam: Błądzić jest rzeczą ludzką, jestem więc w stanie wybaczyć każdy błąd, za który usłyszę słowo przepraszam.

Kolejnym naszym rozmówcą będzie radny Sylwester Cimochowski. Na pytania kwestionariusza Prousta odpowie za miesiąc.

Top