Młodzi suwalczanie ocenili miasto

Młodzi suwalczanie ocenili miasto

Największe badanie opinii młodzieży

Młodzieżowa Rada Miasta Suwałk przeprowadziła największą w historii ankietę badającą opinie suwalskiej młodzieży dotyczące edukacji, sportu i kultury w grodzie nad Czarną Hańczą. W końcu 2019 r. trafiła ona do 3 417 młodych suwalczan, czyli do co trzeciego młodego mieszkańca Suwałk. To druga taka ankieta. Pierwszą przeprowadzono w 2017 r.,
w czasie pierwszej kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki. Tyle, że wtedy przebadano ponad dziesięć razy mniej młodych suwalczan. Badanie przeprowadzono we współpracy
z Wydziałem Oświaty i Wychowania suwalskiego Urzędu Miejskiego.

Czy uważasz, że nasze miasto dba o młodzież?

młodzież  wykres

Aż 82% młodych suwalczan pozytywnie oceniło stosunek miasta do młodzieży. 67% ankietowanych pozytywnie oceniło suwalską ofertę kulturalną. Młodzież gorzej ocenia ofertę edukacyjną suwalskich szkół średnich. Zadowolenie z tej oferty wyraża 35%, przeciwnego zdania jest 65%. Podobny odsetek ocen pozytywnych i negatywnych odnotowano jeżeli chodzi o ocenę szkolnictwa wyższego w Suwałkach. Zdaniem młodych suwalczan w suwalskich liceach brakuje profili: psychologicznego, lingwistycznego i artystycznego. Znaczna większość badanej młodzieży (77%) nie planuje lub nie jest pewna powrotu do Suwałk po zakończeniu studiów. To problem większości polskich i europejskich miast, podobnych wielkością i charakterem do Suwałk.

Jakie akcje podobały Ci się w naszym mieście?

młodzi wykres2

Suwalskiej młodzieży najbardziej podobają się: koncerty popularnych wykonawców, Suwałki Blues Festival, kino plenerowe oraz międzyszkolny mecz charytatywny, biegi organizowane przez RESO oraz mecze Ślepska Malow Suwałki.

Top