Przedświąteczna sesja

Przedświąteczna sesja

W czasie pierwszej z dwóch grudniowych sesji radni najdłużej dyskutowali o przyszłorocznym budżecie miejskim Suwałk. Po ożywionej dyskusji uchwalili oni budżet Suwałk na 2020 rok. Czternaścioro radnych zagłosowało za budżetem przedstawionym przez prezydenta Suwałk, dwoje wstrzymało się, a siedmioro było przeciw. Sesja odbywała się w okresie przedświątecznym, a więc nie zabrakło życzeń, łamania się opłatkiem oraz wspólnego śpiewania kolęd.

BUDŻET SUWAŁK NA 2020 ROK

Najważniejszym punktem obrad było przyjęcie budżetu, który poprzedziła dyskusja dotycząca sytuacji finansowej miasta, realizowanych inwestycji i długu miasta. Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz w formie kilkudziesięciominutowej prezentacji przedstawił podstawowe informacje dotyczące przyszłorocznego budżetu. Dochody Suwałk w 2020 r. mają wynieść 487 841 579 zł, a wydatki 498 156 375 zł.

– To budżet bezpieczny, kontynuujący rozwój miasta z poprzednich lat, prorozwojowy i stabilny. Jedną ze zmian, które chciałby zaproponować jest rezygnacja z remontu elewacji Urzędu Miejskiego w Suwałkach i przeznaczenie tych pieniędzy na remont zaplecza basenu w Szkole Podstawowej nr 10 – powiedział Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk. Zaznaczył też, że w wyniku zmian wprowadzonych przez rząd spadną dochody z podatków CIT i PIT. Mniej też będzie pieniędzy z Unii Europejskiej. Budżet na 2020 rok przewiduje m.in. podwyżki wynagrodzeń dla ponad 660 pracowników najniżej zarabiających, podwyżki dla 840 innych pracowników samorządowych, pieniądze na realizację bonu żłobkowego i ponad 5 mln złotych na dotacje dla organizacji pozarządowych. Obszernie założenia do przyszłorocznego budżetu Suwałk zaprezentowaliśmy w 24 numerze „DwuTygodnika Suwalskiego”.

Komisje Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały przyszłoroczny budżet. Spośród 22 radnych uczestniczących w pracach komisji, był tylko jeden głos sprzeciwu. Swoje opinie w imieniu klubów i ugrupowań przedstawili: Wojciech Pająk z klubu Łączą nas Suwałki, Jacek Juszkiewicz z Prawa i Sprawiedliwości, Sławomir Sieczkowski z ugrupowania Mieszkańców Suwałk oraz Jacek Niedźwiedzki z ugrupowania Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska.

SUWALSKI BUDŻET OBYWATELSKI

Radni zapoznali się z informacją z konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego, jako części budżetu miasta na 2020 rok. Siódma edycja SBO to rekordowy wynik głosowania. Na 24 projekty zagłosowało 17 290 osób, z czego 4 855 osób zrobiło to internetowo. W przyszłorocznym budżecie Suwałk na budżet obywatelski zaplanowano 2,6 mln zł.

ASYSTENT NIEPEŁNOSPRAWNEGO

Radni przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Program ten adresowany jest do osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które wymagają usług asystenta w wykonywaniu codziennych czynności. Realizatorem rządowego projektu będzie suwalski Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

ŻYCZENIA I OPŁATEK

Po zakończeniu obrad radni wspólnie zaśpiewali kolędy, połamali się opłatkiem i złożyli świąteczno-noworoczne życzenia. Ks. Jarema Sykulski przekazał życzenia od Ordynariusza Diecezji Ełckiej ks. Jerzego Mazura. Z mini-koncertem kolęd wystąpili radni: Marek Weychman-Zborowski, Wojciech Pająk, Jacek Juszkiewicz i Jacek Roszkowski.

Następną sesję zaplanowano na 30 grudnia br. Będzie ona poświęcona głównie zmianom w budżecie 2019 r. oraz sprawom bieżącym.

 

Top