Seniorze, nie daj się oszukać. Apeluje Miejski Rzecznik Konsumentów

Seniorze, nie daj się oszukać. Apeluje Miejski Rzecznik Konsumentów

Seniorze, nie daj się oszukać na pokazach (sprzedażach poza siedzibą przedsiębiorcy).

Apeluje Miejski Rzecznik Konsumentów w Suwałkach.

W związku z dużą ilością zgłoszeń, głównie osób starszych, po poradę  jak odstąpić od umowy kupna- sprzedaży  zawartej na pokazach  czyli poza lokalem przedsiębiorstwa, Miejski Rzecznik Konsumentów, zwraca się z apelem aby ostrożnie, z zastanowieniem podchodzić do wszelkiego rodzaju ofert zakupów tego typu i co  niezmiernie ważne, należy znać swoje prawa jako konsumenta oraz świadomie z nich korzy stać.

Organizatorzy pokazów stosują różne „chwyty” marketingowe i socjologiczne, które mają skłonić nas do zakupu:

– dzwonią do potencjalnych klientów i zachęcają do wzięcia udziału w pokazach sprzedażowych np. mat leczniczych, urządzeń do masażu, robotów kuchennych i innych  towarów. Przyszli klienci dodatkowo są wabieni rzekomą loterią, która ma się odbyć podczas pokazu i prezentami dla każdego uczestnika. Często jednak rzeczywistość okazuje się zupełnie inna: żadne  nagrody nie były przygotowane, a za wylosowaną nagrodę trzeba było zapłacić. Koszty sprzedawanych produktów często były sztucznie zawyżone, a konsumentom odmawia się prawa do odstąpienia od zakupu w terminie 14 dni od momentu podpisania umowy.

– rodzaj sprzedaży nastawiony jest na szybkie podjęcie decyzji przez klienta. Wiele osób dość impulsywnie decyduje się na zakup różnego rodzaju towarów, szczególnie prezentowanych przez wyszkolonych sprzedawców. Na naszym rynku działa wiele firm, których zadaniem jest sprzedaż właśnie taką metodą, tekst jest obszerny i nie ma czasu na jego przeczytanie. Klient czuje się skrępowany, że nie może  przeczytać małych liter, nie chcąc przedłużać podpisuje się we właściwym miejscu.

– zachęcają do wzięcia udziału w pokazie dotyczącym zdrowia. Każdy z nas chce być zdrowym, zwłaszcza w pewnym wieku. Pokaz ma dotyczyć urządzenia, które przywraca zdrowie. Trzeba potwierdzić obecność, bo liczba miejsc z powodu atrakcyjności tego spotkania jest ograniczona. Sprzedawcy są mili, ale postraszą chorobami i złymi fluidami, które ma usunąć oferowane urządzenie. Zanim się obejrzymy, jesteśmy w posiadaniu aparatu o cudownych właściwościach.

Jeśli dokonaliśmy takiego zakupu, a po przyjściu do domu okazuje się, że postąpiliśmy zbyt pochopnie lub zakupiony produkt jest nam po prostu zbędny, mamy prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bo właśnie tak określane są umowy zawierane podczas pokazów i prezentacji.

Pierwszym krokiem, który musimy wykonać aby skutecznie tego dokonać to złożyć sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Forma takiego oświadczenia jest dowolna, ale dla celów dowodowych najlepiej jest to uczynić na piśmie. Pismo takie możemy złożyć w firmie osobiście lub wysłać listem poleconym. Kolejnym krokiem jest zwrot zakupionego towaru. Musimy jednak pamiętać, że zwracany  przez nas towar musi być oddany dokładnie w takim stanie, w jakim go otrzymaliśmy. Niemniej jednak towar wyjęty jedynie w celu jego sprawdzenia i nie zniszczony w żadnym stopniu, musi zostać przyjęty do zwrotu bez obciążania nas dodatkowymi kosztami. W celu uniknięcia nieporozumień co do jakości zwracanego towaru przed wysyłką możemy go sfotografować. Towar wysyłamy na adres sprzedawcy na własny koszt. Po rozwiązaniu umowy kupna-sprzedaży sprzedawca powinien nam zwrócić środki. Na zwrot pieniędzy sprzedawca ma 14 dni od dnia otrzymania od nas oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W tym miejscu należy dodać, że  nie wszystkie przedmioty lub świadczenia nabyte poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość mamy prawo zwrócić. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w art. 38 przedstawia cały katalog włączeń, do których zalicza m.in. przedmioty dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Niejednokrotnie zdarza się, że towar zakupiliśmy na raty, a to z kolei oznacza, że zaciągnęliśmy kredyt. W praktyce kredytu udzielił nam bank. Zaciągnęliśmy więc kredyt konsumencki i powstał swoisty trójkąt: sprzedawca, konsument i bank. W momencie rozwiązania umowy kupna-sprzedaży, anulowane  zostają wszystkie powiązane z nią umowy – w tym głównie umowy kredytowe, pożyczkowe oraz ich ubezpieczenia. Na wszelki wypadek warto jednak dodatkowo poinformować o odstąpieniu od umowy również bank. Pamiętać powinniśmy również o zwrocie odsetek do banku jeżeli takie wystąpiły.

Powyżej przedstawione zostały zasady postępowania, które winne obowiązywać każdą ze stron transakcji. Zdarzyć się jednak może, że pomimo skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, sprzedawca zwleka ze zwrotem środków, wskazuje na nieuzasadnione podstawy do odmowy przyjęcia towaru, nie informuje banku o rozwiązaniu umowy jak również próbuje zastraszyć ewentualnymi kosztami zwrotu towaru.

Dlatego też odbierając telefony czy wyjmując ze skrzynki pocztowej zaproszenia na pokazy, warto zastanowić się, czy rzeczywiście chcemy w nich uczestniczyć. Czy potrzebujemy dokonać zakupu np. odkurzacza, choć wcale nie mamy dywanów. Jeśli już skusimy się oferowanym prezentem za samo przyjście warto pamiętać:

– mamy prawo żądać, aby osoba dokonująca prezentacji podała nam swoje imię i nazwisko  oraz dokumenty potwierdzające istnienie firmy,

– jeżeli nie jesteśmy w stanie samodzielnie przeczytać umowy, którą chcemy podpisać, zwróćmy się do osoby zaufanej, jeśli nadal mamy wątpliwości, porozmawiajmy z ekspertem od spraw konsumenckich, który przedstawi jakie jest ryzyko związane z taką umową,

– jeśli podpisaliśmy umowę, powinniśmy otrzymać pisemne jej potwierdzenie,

– jeśli kupiliśmy i żałujemy, porozmawiajmy o tym z ekspertami, którzy pomagają konsumentom. Nie będą krytykować, oceniać. Powiedzą za to jak uwolnić się od kontraktu.

Mieszkańcy miasta Suwałki mogą zgłosić się po poradę do Miejskiego Rzecznika Konsumentów, który przyjmuje w budynku Urzędu Miasta przy ul. Mickiewicza 1.

Niezbędne informacje można uzyskać również odwiedzając stronę internetową Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów /www.uokik.gov.pl/

Miejski Rzecznik Konsumentów

Ewa Harasim

 

 

Top