10 października 2017

Znamy już listę projektów zgłoszonych do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego. Postawiliście Państwo m.in. Na budowę miejsc wypoczynku i rekreacji, placów zabaw, fragmentów ulic, dróg dojazdowych do garaży, ścieżek rowerowych, parkingów, boisk czy budowę Parku Ułańskiego i Suwałki Bike Parku. Nowością w tym roku była kategoria projektów społecznych i kulturalnych, która też cieszyła się nie lada zainteresowaniem mieszkańców. Zgłosiliście Państwo m.in. Encyklopedię Suwalskiego Seniora, Suwalski Fan Club Bluesa, Festyn Rodzinny przy PWSZ czy Szkołę Cukrzycy.

Kwota przeznaczona do wydania w ramach tegorocznego Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jest rekordowa i opiewa na 2,6 mln zł.

Weryfikację zgłoszeń przeprowadził Zespół ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok. Na karcie do głosowania znajdzie się 8 projektów inwestycyjnych „małych” (o wartości do 100 tys. Złotych) opiewających w sumie na 705 590 złotych, 11 „dużych” projektów inwestycyjnych (o wartości do 800 tys. Złotych) na kwotę 6 471 590 złotych i 7 projektów „kulturalnych lub społecznych” (o wartości do 20 tys. Złotych) na kwotę 126 900 złotych. Łączna kwota projektów zgłoszonych do realizacji to 7 304 440 złotych.

Wśród przedsięwzięć umieszczonych na karcie do głosowania warunkowo znalazły się 4 projekty. W przypadku trzech z nich, jeśli w wyniku zgłosowania zostaną one zakwalifikowane do realizacji, konieczne będzie wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa o wyrażenie zgody na odstępstwa dotyczące wymaganych odległości lokalizacyjnych. W przypadku gdyby odstępstwa od warunków technicznych nie udało się uzyskać, projekty nie będą mogły być realizowane. Natomiast w przypadku czwartego projektu, jego realizacja uzależniona jest od wykonania innego priorytetowego zadania inwestycyjnego, jakim jest budowa zbiornika retencyjnego na osiedlu Hańcza.

Głosowanie na projekty w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 zacznie się 23 października i zakończy 7 listopada. Ogłoszenie wyników nastąpi 24 listopada 2017 roku.

Doświadczenie pokazuje, że Państwo zarówno chętnie zgłaszają projekty do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego, jak i później na nie głosują. Taka sytuacja bardzo cieszy. Suwalczanie biorą sprawy we własne ręce i decydują o tym co powstanie w ich mieście. Ta edycja pokazuje też, że decyzja o utworzeniu trzeciej kategorii – projekty kulturalne lub społeczne była właściwa. Mieszkańcy zgłosili siedem projektów.

Top