Zakup węgla dla suwalczan

Zakup węgla dla suwalczan

Od 7 listopada mieszkańcy Suwałk składają do Urzędu Miejskiego wnioski o zakup po preferencyjnej cenie tzw. „samorządowego węgla”. W pierwszych dniach złożono 90 wniosków na zakup ponad 100 ton tego paliwa. Bardzo ważne jest to, że wcześniejsze wnioski o zapotrzebowanie na węgiel składane do 30 października nie uprawniają do nabycia tego opału w preferencyjnej cenie (wniosek o zapotrzebowanie nie jest równoznaczny z wnioskiem o zakup !!!). Teraz trzeba złożyć wniosek o zakup węgla. Wnioski można pobrać w Urzędzie Miejskim w Suwałkach lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego.

Do końca października  można było składać wnioski na zapotrzebowanie na węgiel. W Suwałkach złożyły je 293 osoby. Wnioski te były potrzebne aby oszacować ilość chętnych na zakup węgla.

– Widząc tak duże zainteresowanie podjąłem decyzję, że jako Miasto odpowiemy na zapotrzebowanie Suwalczan i przystąpimy do rządowego programu gwarantującego kupno węgla naszym mieszkańcom – informuje prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

Dlatego też Miasto Suwałki rozpoczęło rozmowy z firmą PGE Paliwa, która będzie odpowiedzialna za sprzedaż tego paliwa samorządowi oraz jednym z dostawców węgla z Suwałk, który w imieniu Miasta Suwałki będzie go sprzedawał.

Od 7 listopada są składane wnioski o zakup węgla. Można je pobrać w Urzędzie Miejskim przy ul. A. Mickiewicza lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego. Wypełniony wniosek o zakup należy złożyć osobiście lub poprzez epuap (z podpisem kwalifikowanym). Inne wnioski np. złożone mailowo nie będą honorowane.

Zakupu preferencyjnego mogą dokonać osoby uprawnione do dodatku węglowego (posiadające wpis do CEEB). Mieszkańcy Suwałk mogą wnioskować o kupno 1,5 tony węgla na rok bieżący oraz 1,5 tony do 30 kwietnia przyszłego roku. Osoby które zakupiły wcześniej ten rodzaj opału podczas zakupu preferencyjnego nie są uprawnione do zakupu węgla od samorządu. (np. takie które kupiły węgiel od PGG w sklepie internetowym).

Jak kupić węgiel od Miasta Suwałki? Instrukcja krok po kroku:

1. Na początku należy wydrukować i wypełnić wniosek.

2. W zależności od wybranego sposobu składania wniosków formularz wraz z załącznikami należy złożyć lub przesłać do Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

3. Urząd przyjmując wnioski będzie zwracał uwagę na dwa podstawowe kryteria: czy wnioskujący jest mieszkańcem Suwałk oraz, czy jest uprawniony do otrzymania dodatku węglowego.

4. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, wnioskujący otrzyma potwierdzenie uprawniające go do zakupu węgla od miasta.

5. Wraz z otrzymanym potwierdzeniem będzie trzeba udać się na skład węgla, gdzie zostanie zakupiony węgiel. Jeżeli zostanie podpisana umowa będzie to firma Transbud Suwałki, ul. Północna 27.

6. Odbiór węgla ze składu odbywać się będzie transportem we własnym zakresie lub zamawiając taką usługę w ww. firmie wg ich cennika.

Top