Wrócił Hyde Park

Wrócił Hyde Park

Po dwóch latach pandemicznej przerwy artyści i przyjaciele spotkali się na VI Suwalskim Przeglądzie Talentów Osób z Niepełnosprawnością Hyde Park, organizowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy – Dom Dziennego Pobytu oraz Stowarzyszenie Aktywni tak samo. Tym razem gościny użyczyła Państwowa Szkoła Muzyczna w Suwałkach, której podopieczni wzbogacili przegląd swoimi występami. Przed publicznością zaprezentowali się artyści z Suwałk i z zaprzyjaźnionych ośrodków w sąsiednich województwach. Wszystkie zespoły otrzymały upominki, ufundowane przez przyjaciół Stowarzyszenia Aktywni tak samo.

źródło: Urząd Miejski w Suwałkach

Top