Włączone syreny w 83.rocznicę wybuchu II wojny

Włączone syreny w 83.rocznicę wybuchu II wojny

Miejskie  Centrum Zarządzania Kryzysowego w Suwałkach informuje, że w dniu 1 września 2022 roku, o godz. 12.00 na terenie miasta zostaną uruchomione na jedną minutę syreny alarmowe, w celu upamiętnienia 83 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Uruchomienie syren w tym dniu będzie jednoczesnym sprawdzeniem sprawności systemu alarmowania, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (DZ. U. 2013 r. poz. 96).

Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne.

Top