W Suwałkach powstanie nowoczesna spalarnia

W Suwałkach powstanie nowoczesna spalarnia

Umowa pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami w Suwałkach podpisana. Dokument dotyczy udzielenia dotacji oraz pożyczki na budowę Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów, która powstanie w naszym mieście do końca 2026 roku. Wsparcie NFOŚiGW dla tej inwestycji to aż 128 107 000 zł. Instalacja powstanie w sąsiedztwie suwalskiego PEC`u i ma znacząco wpłynąć na redukcję wzrostu rachunków za ogrzewanie, a także poprawić gospodarkę śmieciową Miasta Suwałki.

W konferencji prasowej podczas której podpisano umowę udział wzięli: poseł Jarosław Zieliński, zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dominik Bąk, dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi Jarosław Roliński, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Paweł Wnukowski, Prezydent Miasta Suwałki Czesław Renkiewicz oraz prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. o. o. Zbigniew Walendzewicz,

Poseł J. Zieliński oraz radny wojewódzki P. Wnukowski, podkreślili o wsparciu politycznym dla tego projektu. Wyrazili również zadowolenie, że taka instalacja powstanie w Suwałkach służąc nie tylko mieszkańcom miasta ale również okolicznych gmin i miejscowości.

Suwałki wpisują się w nowoczesną linię zagospodarowania odpadów komunalnych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest przekonany o bezpieczeństwie tego typu instalacji dlatego też stworzyliśmy specjalny fundusz na ten cel. Cieszę się, ze Suwałki wykorzystały tę szansę – powiedział D. Bąk, zastępca prezesa NFOŚiGW – Suwałki z tą instalację wpiszą się w nowoczesny trend odmieniając miks paliwowy na terenie naszego kraju. To instalacja skalibrowana na potrzeby tego regionu i mogę zapewnić, że będzie ona służyć mieszkańcom przez wiele lat – dodał D. Bąk.

– Jest to pewnego rodzaju zwieńczenie naszych działań natomiast droga do powstania instalacji jeszcze daleka – mówił prezydent Suwałk Cz. Renkiewicz, – Projekt budowy nowoczesnej elektrociepłowni w Suwałkach, której paliwem będą odpady uzyskał dofinasowanie ze środków NFOSiGW za co serdecznie dziękuję. Łączna kwota dofinansowania to 128 mln zł, w tym ponad 64 mln zł to dotacja. Szacujemy, że całkowity projekt może wynieść nawet ok. 158 mln zł – dodał Cz. Renkiewicz, który zaznaczył, że realizacja projektu nie byłaby możliwa gdyby nie wsparcie polityczne oraz dobra współpraca z Arturem Kosickim Marszałkiem Województwa Podlaskiego, który dał zielone światło do realizacji tej inwestycji poprzez odpowiednie zapisy w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.

– Zdecydowaliby się na ten projekt z uwagi na rosnące koszty gospodarki odpadowej, co przekłada się na ceny odbioru odpadów jakie płacą mieszkańcy ale także wzrost cen ciepła, co spowodowane jest rosnącymi kosztami produkcji energii z węgla. Ciepłownictwo podobnie jak cała energetyka stoi w obliczu poważnego wyzwania jakim jest dekarbonizacja. Dzięki tej instalacji suwalski PEC spali o ok 9 tysięcy ton węgla mniej. Wyemituje również mniej CO2 za które trzeba zapłacić – powiedział prezes PGO Zbigniew Walendzewicz.

Instalacja zostanie wybudowana w sąsiedztwie dzisiejszego PEC-u. Ciepło wyprodukowane w trakcie spalania trafi do miejskiej sieci ciepłowniczej. Paliwem będą oczywiście odpady pochodzące od naszych mieszkańców.

Top