Suwalski rynek pracy 2021

Suwalski rynek pracy 2021

Różni eksperci przewidują, że skutki pandemii odczujemy przede wszystkim na rynku pracy. Statystyki ogólnokrajowe jednak nie potwierdzają tych prognoz. Rok 2020 zakończył się z dość niską stopą bezrobocia w kraju na poziomie 6,1%.

– W 2020 roku przybyło ponad 400 bezrobotnych zarejestrowanych w suwalskim PUP;
– Ponad 36 mln zł wypłacił suwalski PUP na pomoc lokalnym przedsiębiorcom w 2020 r.;
– Teraz można ubiegać się o pomoc z tzw. tarczy antykryzysowej oraz o jednorazową dotację na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorcę i małego przedsiębiorcę.

Suwałki dyrektor PUP

 

O tym, jaka jest sytuacja na suwalskim rynku pracy w czasie pandemii rozmawiamy

z Kamilem Czarniawskim, dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.

– Jak epidemia wpłynęła na suwalski rynek pracy?

– Przed pandemią przyzwyczailiśmy się do sytuacji, że liczba bezrobotnych z miesiąca na miesiąc malała. Pod koniec 2019 roku liczba takich osób zarejestrowanych w naszym urzędzie była rekordowo niska i wynosiła 1977 (z czego 1429 stanowiły osoby z terenu miasta Suwałki). Mówiło się wtedy o rynku pracownika i coraz częściej podkreślano problem braku rąk do pracy w większości branż. Rok 2020, w związku z panującą epidemią, trochę to wszystko zmienił. Na szczęście nie tak bardzo, jak przewidywali niektórzy eksperci. Na koniec grudnia 2020 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych w suwalskim urzędzie pracy wyniosła 2419 osób (z czego 1814 osób stanowiły osoby z terenu miasta Suwałki). Co jest ciekawe, w tym trudnym dla wszystkich roku 2020, ponad 2100 osób wyrejestrowało się z urzędu z powodu podjęcia pracy. Dla porównania, w 2019 roku wyłączono z ewidencji 1984 osoby z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Co przyniesie nam rok 2021, trudno przewidzieć. Uzależnione jest to przede wszystkim od sytuacji pandemicznej w kraju i od tego, kiedy zacznie wracać wyczekiwana przez wszystkich normalność. Skutki lockdownu gospodarczego zapewne będziemy odczuwać jeszcze przez kilka lat. Na szczęście widmo bardzo wysokiego bezrobocia, póki co nam chyba nie grozi.

wykres

– Na jaką pomoc ze strony suwalskiego PUP mogą liczyć przedsiębiorcy?

– Najszybciej, bo już od 4 stycznia urząd kontynuuje wypłatę pomocy w ramach rządowej tarczy antykryzysowej. Na ten cel mamy pozyskane 6 mln zł. Są to środki, które przeznaczymy na wypłatę pomocy dla przedsiębiorstw dotkniętych skutkami Covid-19. Będą to pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (statutowej) mikroprzedsiębiorcy oraz organizacji pozarządowej, oraz dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników. A także dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, oraz małego i średniego przedsiębiorcy. Będą też dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz kościelnych osób prawnych, a także nowa forma pomocy wprowadzona pod koniec grudnia 2020 roku – jednorazowa dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy.

– Jakie jest zainteresowanie?

– Zainteresowanie otrzymaniem pomocy w ramach tarczy antykryzysowej od samego początku jej realizacji jest ogromne. Wystarczy wspomnieć, że do tej pory udzieliliśmy ponad 4200 pożyczek. Dofinansowaniami objęliśmy ponad 3200 pracowników, a do końca grudnia 2020 wypłaciliśmy ponad 36 milionów na pomoc lokalnym przedsiębiorcom. W roku 2021 wpłynęło ponad 200 wniosków o pomoc finansową. Poza pomocą lokalnym przedsiębiorcom, urząd pozyskał ponad 6 milionów złotych na tzw. aktywne formy – czyli pomoc osobom bezrobotnym zarejestrowanym w urzędzie pracy. W ramach powyższej kwoty planujemy organizację szkoleń indywidualnych, staży, prac interwencyjnych, udzielanie dotacji na działalność gospodarczą, czy finansowanie doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy. Planujemy rozpocząć pierwsze działania już od lutego. Zachęcam do obserwowania naszej strony internetowej suwalki.praca.gov.pl

– Czy można już wejść do budynku PUP, żeby załatwić swoją sprawę?

– Urząd jest otwarty, ale z pewnymi ograniczeniami. Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych klientów oraz pracowników, każda wizyta musi być wcześniej umówiona telefonicznie na konkrety dzień i godzinę. Co bardzo cieszy – ubiegły rok nauczył nas tego, że posiadając podpis kwalifikowany, czy profil zaufany wiele spraw możemy załatwić zdalnie poprzez Internet. I coraz więcej osób z takiej formy komunikacji z urzędem korzysta. Korespondencję w wersji papierowej można zostawić w skrzynce podawczej ustawionej na parterze budynku. O rozpoczęciu naboru wniosków na organizację stażu czy prac interwencyjnych, będziemy informować na naszej stronie internetowej. Natomiast przedsiębiorców zainteresowanych otrzymaniem pomocy w ramach tarczy antykryzysowej zachęcam do odwiedzenia naszej strony www, gdzie w zakładce „Tarcza antykryzysowa” opisana jest konkretna pomoc i sposób jej pozyskania.

– Dziękujemy za rozmowę.

Top