Biblioteczna SOWA w Parku

Biblioteczna SOWA w Parku

Już wkrótce młodzi suwalczanie będą mogli zdobywać wiedzę poprzez samodzielne poszukiwanie i eksperymentowanie. A wszystko dzięki udziałowi suwalskiej Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej w ogólnopolskim projekcie Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik, który zakłada stworzenie ogólnopolskiej sieci lokalnych minicentrów nauki – SOWA (Strefach Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności). Suwalska koncepcja zaproponowana przez Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach we współpracy z Biblioteką wygrała w postępowaniu konkursowym i jako jedna ze Stref pojawi się już za kilka miesięcy w naszym mieście i będzie funkcjonować przez najbliższe 5 lat. Głównym jej elementem będzie przywieziona do Suwałk wystawa służąca do eksperymentowania.

Znajdzie ona swoje miejsce w Parku Naukowo-Technologicznym przy ul. Innowacyjnej 1. Zajęcia prowadzić będą instruktorzy z suwalskiej Biblioteki, a wspomagać ich będzie Park. Dotychczasowe doświadczenia Biblioteki z Midicentrum i edukacyjne działania w Parku sprawiły, że samorząd zdecydował się zainwestować w to partnerstwo, aby dzieci i młodzież miały bliżej do koncepcji poznawania i rozumienia nauki, jakie od lat oferuje Centrum Nauki Kopernik. Będzie to bowiem nie tylko stała interaktywna ekspozycja, ale też inne projekty prowadzone przez Centrum, np. dotyczących technologii kosmicznych czy ochrony środowiska. SOWA będzie przede wszystkim miejscem zbliżenia się suwalczan do świata nauki, nowym, innowacyjnym środowiskiem edukacji dzieci i dorosłych. Jak zaznaczają twórcy koncepcji SOWA, spowoduje ona „wzrost zainteresowania nauką wśród ogółu społeczeństwa oraz zmotywuje do wyboru ścieżki edukacyjnej i naukowej kariery związanej z różnymi dziedzinami nauki”.

Więcej o SOWAch: https://www.kopernik.org.pl/projekty-dofinansowane/sowa

Top