Radni uchwalili budżet Suwałk na 2023 rok

Radni uchwalili budżet Suwałk na 2023 rok

16 głosów „ZA” oraz 7 głosów „PRZECIW”. Takim stosunkiem zakończyło się głosowanie nad projektem Budżetu Miasta Suwałki na 2023 rok, który przedstawił dziś, 28 grudnia podczas posiedzenia Rady Miejskiej w Suwałkach, prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

– Budżet rozsądku, tak można nazwać budżet na 2023 rok. Nie jest to budżet ekstra rozwojowy, ale też nie jest budżet wielkiego ryzyka. Na pewno jest to trudny budżet, ale został zaprojektowany w sposób optymalny na te trudne czasy. Mimo ciągłych zmian związanych z dochodami jednostek samorządu terytorialnego związanych z „Polskim Ładem”, udało się zapewnić wzrost finansowania podstawowych dziedzin działań samorządu, tj. oświaty, pomocy społecznej oraz całego wachlarza zadań, który realizujemy jako Miasto na prawach powiatu – podkreślił w swoim wystąpieniu Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

Budżet na 2022 rok wynosi ponad 576 mln zł po stronie wydatków i ponad 512 mln zł po stronie dochodów. Niestety aż blisko 64 mln zł deficytu w tym na działalność bieżącą miasta, która po raz pierwszy w historii Suwałk będzie niestety w części finansowana z kredytu. Pozytywne aspekty budżetu to niewątpliwie inwestycje, które osiągną wartość bliską 90 mln zł.

Głosowanie nad projektem budżetu poprzedziła dyskusja pomiędzy Radnymi, z którą będzie można zapoznać się w formie zapisu wideo na na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Ze szczegółami dotyczącymi poszczególnych wydatków i dochodów Budżetu Miasta na rok 2023 można zapoznać się na poniższych slajdach.

Do pobrania:

Top