Remont i przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich

Remont i przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich

W tym roku rozpocznie się remont i przebudowa jednej z większych ulic w południowej części Suwałk. Ponad kilometrowy odcinek ul. Powstańców Wielkopolskich od ronda Zesłańców Sybiru do ronda przy ul. Raczkowskiej zyska nie tylko nową nawierzchnię, ale również odwodnienie, chodniki i ścieżki rowerowe. Wykonana zostanie nowa zieleń, a drzewa kolidujące z pracami zostaną przesadzone. Oferty można składać do 2 czerwca.

– Szacujemy, że roboty mogą pochłonąć ok 10 mln zł. Połowa tej kwoty będzie pochodzić z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych, z którego otrzymamy dofinansowanie. Planujemy by prace zakończyły się w 2023 roku. Firma, która wygra przetarg będzie miała dokładnie 490 dni na wykonanie inwestycji od momentu podpisania umowy – informuje Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

W ramach prac na skrzyżowaniu ulic Zastawie i Kawaleryjskiej powstanie rondo. Pozostałe skrzyżowania będą wyglądały jak obecnie. Po stronie wschodniej powstanie chodnik i ciąg pieszo – rowerowy oraz droga rowerowa o nawierzchni asfaltowej, a po stronie zachodniej chodnik. Powstaną trzy zatoki autobusowe z wiatami przystankowymi.

Drzewa, które będą kolidowały z inwestycją zostaną przesadzone. Oprócz tego planowane jest nasadzenie 20 drzew takich jak sosna pospolita, klon pospolity lub jarząb. Wykonane będą zupełnie nowe trawniki.

Z zapisami przetargu można zapoznać się TUTAJ.

Top