Oddawajmy osocze

Oddawajmy osocze

Jeśli koronawirusa masz już za sobą, możesz uratować innych. Osocze mogą oddać osoby, które były zakażone koronawirusem (SARS-CoV-2), bądź chorowały na COVID-19 i wyzdrowiały, w efekcie czego w ich krwi znajdują się przeciwciała. Osocze pobierane jest od osób zdrowych, w wieku 18-65 lat, o wadze min. 50 kg, po wyzdrowieniu, u których minęło co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów lub 18 dni od zakończenia izolacji.

Osocze można oddać w jednym z Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, np. w Terenowym Oddziale CKiK w Suwałkach, przy ul. Szpitalnej 60.

– Na czas trwania epidemii ograniczono liczbę osób przebywających w poczekalniach, wymagana jest dezynfekcja oraz wykonywany jest pomiar temperatury ciała. Robione są też dwa badania wykonane pod kątem wirusa COViD-19.

– Za szlachetny gest oddania osocza chorzy oraz pracownicy krwiodawstwa serdecznie dziękują ofiarodawcom.

Po apelach i kampaniach społecznych coraz więcej ozdrowieńców decyduje się na oddanie osocza, ale potrzeby wciąż są ogromne.

O zainteresowaniu oddawaniem osocza oraz samym procesie jego poboru rozmawiamy z lekarzem Jolantą Osińską z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku Terenowy Oddział w Suwałkach:

– Muszę przyznać, że zainteresowanie na apel o pomocy chorym jest ogromne. Dotychczas pobraliśmy ok. 300 jednostek osocza od ozdrowieńców. Niektórzy dawcy oddawali osocze kilkakrotnie z uwagi na bardzo wysokie miano przeciwciał zawartych w ich osoczu. Osoby, które wykonały badanie przeciwciał i mają dodatni wynik na ich obecność mogą być kwalifikowane jako dawcy osocza ozdrowieńców tylko w przypadku gdy miano przeciwciał wynosi 500 lub więcej. Żeby szczegółowo wyjaśnić podaję, że miano 500 odpowiada wynikom:

• 4,4 w teście anty-SARS-CoV-2-ELISA IgG EUROIMMUN
• 59,2 AU/ml w teście LIAISON SARS-CoV-2 S1/S2 IgG DiaSorin
• 27,4 AU/ml w teście MAGLUMI SARS-CoV-2 S-RBD IgG

– Jak przygotować się do oddania osocza?

– Przed zabiegiem należy wypić dużą ilość płynów oraz zjeść lekkie, węglowodanowe śniadanie. Zaleca się by był to sok, herbata lub woda, a niekoniecznie kawa. Należy wykluczyć z diety nabiał i tłuszcze, najlepiej już wieczorem przed planowanym oddaniem osocza lub krwi. Ograniczeniu podlega też palenie papierosów, a właściwie nie powinno się ich palić. Ważne jest też, by dawca był wyspany i wypoczęty.

– Jak wygląda pobieranie osocza, ile trwa i jak często można to robić?

– Zabieg pobierania osocza trwa około 30-40 minut i wykonuje się go metodą plazmaferezy, podczas którego pobiera się 500 lub 750 ml osocza w zależności od masy ciała. W przypadku ozdrowieńca najkorzystniejsze jest trzykrotne pobranie osocza, w tygodniowych odstępach. Jest to jednak uzależnione od ilości przeciwciał. Jeśli ilość zbadanych przeciwciał jest wysoka, zaprosimy dawcę telefonicznie do ponownego oddania. Jeśli z jakiegoś powodu nie można pobrać osocza w taki sposób, możemy pobrać 450 ml krwi pełnej, z której otrzymamy ok. 220-230 ml osocza.

– Co się dzieje z pobranym osoczem?

– Do przeprowadzenia tego typu zabiegów wykorzystuje się specjalne urządzenia zwane separatorami osoczowymi. Pobranie osocza przy użyciu separatora osoczowego polega na rozdzieleniu pobranej wstępnie krwi pełnej na część komórkową i osoczową. Część komórkowa zwracana jest do żyły dawcy przez to samo wkłucie. Po oddaniu osocza z separatora, osocze rozdzielane jest na mniejsze porcje i zamrażane w bardzo niskiej temperaturze -50°C. Takie porcje traktowane są jako 1 jednostka osocza i po kwalifikacji wydawane są do lecznictwa.

– Gdzie szukać odpowiedzi na kolejne pytania w sprawie osocza?

– Kandydaci na dawców krwi i osocza mogą zawsze uzyskać informacje w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku i na miejscu w Terenowym Oddziale RCKiK w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, tel. 87 567 21 12, fax. 87 567-21-12, e-mail: josinska@rckik.bialystok.pl

– Dziękujemy za rozmowę.

Top