O zapobieganiu samobójstwom

O zapobieganiu samobójstwom

O przyczynach i zapobieganiu samobójstwom dyskutowali specjaliści psychiatrii, psychologowie i terapeuci oraz pielęgniarki w suwalskim Szpitalu Psychiatrycznym z okazji „Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom”. A że jest to duży problem w Suwałkach pokazują dane Głównego Urzędu Statystycznego. W 2018 roku (ostatnie dostępne dane) w Suwałkach było aż 45 prób samobójstwa. Z czego 17 zakończyło się zgonem. Odsetek prób samobójczych w Suwałkach jest dwukrotnie wyższy niż w województwie podlaskim i w kraju.
– Próbujemy pomagać potrzebującym. Chcemy Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom zaznaczyć cyklem spotkań z udziałem mediów, ale także w klubach sportowych i szkołach. Dzisiaj rozpoczynamy ten cykl działań takim konsylium, żebyśmy porozmawiali jak wspierać osoby w kryzysie – powiedziała dyrektor suwalskiego Szpitala Psychiatrycznego Bożena Łapińska.
Z wypowiedzi uczestników spotkania wynikło, że szpitale psychiatryczne są częścią wielkiego łańcucha wsparcia. Ważne w każdym działaniu jest, aby dawać ludziom zagrożonym szansę. Społeczność, a więc szkoła, zakład pracy, służba zdrowia, grupa rówieśnicza i rodzina, odgrywa bardzo ważną rolę w zapobieganiu samobójstwom. By odpowiedzieć na potrzeby środowiska Suwalski Szpital Psychiatryczny wprowadził dodatkowe, sobotnie dyżury (w godz. 8-18) gdzie może zgłosić się każda osoba potrzebująca, oraz uruchomił gabinet wsparcia terapeutycznego. We wrześniu będzie to pilotaż.

Top