O bezdomnych w Suwałkach

O bezdomnych w Suwałkach
W poniedziałek (07.11) w Urzędzie Miejskim w Suwałkach odbyło się spotkanie służb i instytucji pomagających bezdomnym. Z Czesławem Renkiewiczem, Prezydentem Miasta spotkali się przedstawiciele m.in. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Policji, Straży Miejskiej oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Spotkanie odbyło się, aby omówić i skoordynować działania zmierzające do zapewnienia odpowiednich warunków życia osób bezdomnych i potrzebujących w okresie zimowym 2022/2023.

Każdy bezdomny w Suwałkach może skorzystać ze schronienia, pomocy żywnościowej i rzeczowej, bezpłatnego poradnictwa prawnego i psychologicznego. W przychodniach, aptekach, dworcach, punktach wydawania posiłków i w innych miejscach gdzie gromadzą się osoby potrzebujące, pojawiły się informatory i ulotki z informacją gdzie można szukać pomocy. Prezydent dodatkowo poinformował, że Miasto Suwałki przystępuje do procedury zakupu węgla, który następnie będzie sprzedawany mieszkańcom miasta, w cenie nie wyższej niż 2000 zł /tona.

Z danych MOPR-u wynika, że liczba bezdomnych w Suwałkach wynosi 94 osoby, w tym 5 kobiet, 17 osób pochodzi z innych gmin.

Prezydent Miasta Suwałk zwraca się z apelem do mieszkańców Suwałk o reagowanie w sytuacjach nagłych, gdy osoba długo przebywa na mrozie, śpi w miejscu do tego nieprzeznaczonym czy też zasłabnie na ulicy. Pamiętajmy o osobach bezdomnych oraz mieszkających samotnie. Nie bądźmy obojętni na los tych, którzy w chłodne dni poszukują schronienia w piwnicach, altanach, czy opuszczonych budynkach. Zwracajmy szczególną uwagę na ludzi starszych i chorych, którzy żyją w naszym sąsiedztwie.

W takich sytuacjach możemy powiadomić, pod numerem 986, Straż Miejską, czy też zadzwonić pod numer alarmowy 112 i przekazać informacje o potrzebie udzielenia natychmiastowej pomocy.
Top