Młodzieżowa Rada Miasta Suwałki jest O.K.

Młodzieżowa Rada Miasta Suwałki jest O.K.

Młodzieżowa Rada Miasta Suwałki jest reprezentacją młodzieży uczącej się w Suwałkach. Ma charakter konsultacyjny, a jej celem jest kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich, demokratycznych i patriotycznych. Kadencja Rady trwa 2 lata i rozpoczyna się w październiku. Jej członkowie są wybierani spośród uczniów, zgodnie z obowiązującą w szkole ordynacją wyborczą.

radnyO pracy MRM podczas ostatniej kadencji i nie tylko, „DwuTygodnik Suwalski” rozmawiał z Jakubem Amelianem, ustępującym przewodniczącym.

– Jak trafił Pan do Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki?

– Swoją działalność w Młodzieżowej Radzie Miasta Suwałk rozpocząłem w trakcie jej I kadencji, kiedy byłem jeszcze w gimnazjum. Miałem wówczas przyjemność uczestniczyć w działaniach MRMS w roli organu konsultacyjnego młodzieży spoza szkół średnich. Następnie, będąc już w liceum, uczniowie ponownie obdarzyli mnie zaufaniem, przez co zostałem wybrany na radnego. Dzięki temu poznałem wspaniałe osoby wchodzące w skład II kadencji i mogłem nadal zdobywać cenne doświadczenie. Rok później, obejmując funkcję przewodniczącego, miałem w sobie wiele sprzecznych emocji. Z jednej strony, byłem niezwykle wdzięczny moim kolegom i koleżankom za powierzenie mi tej odpowiedzialności, z drugiej natomiast, obawiałem się, czy uda mi się sprostać istniejącym wobec mnie oczekiwaniom i pogodzić to wraz z innymi obowiązkami. Na szczęście mogłem liczyć na wsparcie zarówno ze strony poprzedniego prezydium, jak i od członków rozpoczynającej się wówczas kadencji. Uważam, że było to ogromne wyzwanie, ale też szansa na dalszy rozwój osobisty, za której otrzymanie bardzo dziękuję.

– Jakie cechy powinny charakteryzować przewodniczącego Rady?

– Działając w Młodzieżowej Radzie Miasta, można nauczyć się naprawdę wielu rzeczy z różnych dziedzin. Obejmują one m.in. zarządzanie projektami, organizację wydarzeń, pozyskiwanie sponsorów, marketing w social mediach i w przestrzeni lokalnej czy tworzenie dokumentacji. Aby pogodzić ze sobą wszystkie te działania, konieczna jest umiejętność organizacji pracy, gdyż jest to niemożliwe do samodzielnego wykonywania. Niezwykle ważna jest dobra współpraca między wszystkimi członkami rady, a co za tym idzie, odpowiednia motywacja całego zespołu. Niestety, bywa to trudne, gdyż tak jak w innych organizacjach młodzieżowych, członkostwo w młodzieżowej radzie jest całkowicie dobrowolne i niepowiązane żadnymi zależnościami finansowymi, jak np. w pracy. Osoba pełniąca tę funkcję powinna mieć zatem charakter lidera, który w przeciwieństwie do szefa nie wydaje tylko poleceń, a koordynując pracę całego zespołu, działa wraz z nim. Przydatne są również inne umiejętności z zakresu np. wystąpień publicznych, a także znajomość etyki samorządowej i samego mechanizmu funkcjonowania samorządu. Dzięki temu, osoba pełniąca funkcję przewodniczącego lub przewodniczącej może godnie reprezentować radę w kontaktach z władzami miasta, innymi młodzieżowymi radami, różnymi podmiotami zewnętrznymi i lokalnymi mediami.

– Czym się zajmowaliście w Radzie w minionej kadencji?

– Funkcja opiniotwórcza i doradcza młodzieżowych rad w Polsce bywa dość ograniczona. Od kilku lat trwają prace w zakresie nowelizacji artykułu 5b ustawy o samorządzie gminnym, w celu rozszerzenia kompetencji młodzieżowych rad. Mając możliwość wymiany doświadczeń z innymi przedstawicielami tych organów na ogólnopolskich kongresach i spotkaniach uważam, że w naszym mieście, dzięki dobremu kontaktowi zarówno z Radą Miejską, jak i z Prezydentem Miasta Suwałk i innymi pracownikami Urzędu Miejskiego, nasz głos był uwzględniany w kluczowych kwestiach dotyczących młodzieży. Opiniowaliśmy m.in. Suwalską Kartę Mieszkańca w zakresie większych zniżek uczniowskich na wydarzenia kulturalne, byliśmy również zapraszani do pracy w komisjach konkursowych, komitetach organizacyjnych i Zespole Strategii Oświaty. Mieliśmy również możliwość wyboru artysty występującego na koncercie organizowanym przez SOK w ramach „Powitania lata”. W przeciwieństwie do działań aktywizacyjnych, nie stanowiło to jednak trzonu naszej działalności, ale było jej cennym uzupełnieniem. Staraliśmy się głównie organizować różne przedsięwzięcia, takie jak Międzyszkolny Mecz Charytatywny w hali OSiR, konkurs #rzeczdlanas czy ankietę suwalskiej młodzieży. Niestety, w obecnym roku nie odbył się II Międzyszkolny Mecz Charytatywny w nowym obiekcie Suwałki Arena oraz planowany Kongres Samorządów Uczniowskich w Parku Naukowo-Technologicznym w Suwałkach, co spowodowane było sytuacją epidemiologiczną i znacznie zmniejszonym potencjałem organizacyjnym z uwagi na przygotowywania do egzaminów maturalnych przez większość radnych. Mam jednak nadzieję, że radnym nowej kadencji uda się sfinalizować te działania i wzbogacić je o nowe pomysły i projekty.

– Nie żałuje Pan czasu poświęconego na społeczną pracę w Młodzieżowej Radzie Miasta Suwałki?

– Nie ukrywam, że okres szkoły średniej był dla mnie dość intensywny. Odbiło się to zarówno na nauce, jak i na innych aspektach życia. Z perspektywy czasu uważam, że udało mi się mniej lub bardziej pogodzić ze sobą wszystkie aktywności i zdecydowanie tego nie żałuję.

– Dziękujemy za rozmowę

***

Młodzieżowa Rada Miasta Suwałki poprzedniej kadencji: Jakub Amelian – przewodniczący, Nicolas Agnello – wiceprzewodniczący, Aleksander Masłowski – wiceprzewodniczący, Wiktor Pacewicz – sekretarz, Daria Czerniawska, Julia Tkaczyk, Magda Ofiarowicz, Miłosz Burzycki, Olaf Milewski, Patrycja Świerzyńska, Tomasz Dąbrowski, Rafał Dwojakowski.

Skład obecnej kadencji MRMS: Rafał Dwojakowski – przewodniczący, Julia Tkaczyk – wiceprzewodnicząca, Igor Przybylak – wiceprzewodniczący, Eliza Ołów, Cezary Pendras, Konrad Rudziewicz, Malwina Kiersztyn, Miłosz Berezecki, Natalia Dobrijałowska, Olaf Milewski, Patrycja Świerzyńska.

Top