Rozpoczęły się matury 2022

Rozpoczęły się matury 2022

4 maja rozpoczęły się egzaminy maturalne. W pierwszym dniu abiturienci zmierzyli się z maturą z języka polskiego. W Suwałkach do egzaminów dojrzałości przystąpi łącznie 747 uczniów, w tym 372 w liceach i 375 w technikach. Odwiedziliśmy dzisiaj dwie suwalskie szkoły. I tak: w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej maturę polską zdawać będzie 73 abiturientów, zaś w Zespole Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego – 105. W najstarszej suwalskiej szkole – I LO im. M. Konopnickiej – do egzaminu na poziomie podstawowym z języka polskiego i matematyki przystępuje 100 % abiturientów. Językiem obcym najbardziej popularnym wśród abiturientów na poziomie podstawowym jest  język  angielski, a jedynie  3 osoby wybiera język niemiecki, a 2 język rosyjski. Spośród przedmiotów na poziomie rozszerzonym największą popularnością cieszą się: język angielski (64 osoby), język polski (41 osób), biologia (28 osób), chemia (28 osób), matematyka (25 osób). W szkole tej już 28 kwietnia ruszyła sesja matury międzynarodowej International Baccalaureate (IB), do której przystąpiło 20 uczniów klasy międzynarodowej. Matury potrwają do 23 maja.

 

Top