Groby znanych suwalczan

Groby znanych suwalczan

W tym roku rozstrzygnęliśmy plebiscyt na Suwalczanina 300-lecia wybranego w głosowaniu przez Czytelników „DwuTygodnika Suwalskiego”. Został nim ksiądz Kazimierz Aleksander Hamerszmit. Niewiele mniej głosów od niego otrzymali: ksiądz Jerzy Jan Zawadzki, prezydent Suwałk Józef Gajewski i Maria Konopnicka. W przededniu Dnia Zmarłych prezentujemy groby 10 postaci, które wywarły znaczący wpływ na życie naszego miasta i kraju, a w plebiscycie „DTS” uplasowały się w pierwszej dziesiątce. Sześć z nich znajduje się w Suwałkach.

W kwietniu 2019 r. szczątki księdza Kazimierza Hamerszmita (1916-1996) zostały przeniesione do suwalskiej konkatedry św. Aleksandra. To element trwającego procesu beatyfikacyjnego kapłana. Przeniesienie szczątków z cmentarnej kaplicy do świątyni w centrum miasta sprawiło, że wierni mogą częściej modlić się przy grobie zmarłego. Wcześniej szczątki ks. K. Hamerszmita spoczywały w kaplicy na cmentarzu przy ul. Bakałarzewskiej.

grób

***

Grób księdza Jerzego Zawadzkiego (1950-2007) znajduje się przy kaplicy na suwalskim cmentarzu parafialnym przy ulicy Bakałarzewskiej. Co roku 1 listopada na tym grobie suwalczanie zapalają setki zniczy.

grób

***

W nowej części cmentarza parafialnego od strony ul. Grunwaldzkiej spoczywa prezydent Suwałk Józef Gajewski (1948-2010). Od 10 lat na tym grobie 1 listopada pojawiają setki płonących zniczy. Grób Marii Konopnickiej (1842-1910) znajduje się na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie w Panteonie Wielkich Lwowian. Na odnowionym cokole wyryto fragment wiersza poetki „Na cmentarzu”.

grób

***

Grób Marii Konopnickiej (1842-1910) znajduje się na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie w Panteonie Wielkich Lwowian. Na odnowionym cokole wyryto fragment wiersza poetki „Na cmentarzu”.

grób

***

Przez 46 lat Eugenia Mackiewicz – bł. siostra Kanizja (1903-1943) spoczywała wraz z pozostałymi dziesięcioma zamordowanymi przez Niemców nazaretankami przy kościele farnym w Nowogródku. W 1991 r. przeniesiono je do wnętrza świątyni, do grobowca w kaplicy zdobionej cudownym obrazem Matki Boskiej Nowogródzkiej.

grób

***

W Krakowie na Cmentarzu Salwatorskim znajduje się grób najwybitniejszego polskiego reżysera Andrzeja Wajdy (1926-2016), który urodził się w Suwałkach. A. Wajda spoczął obok grobowca swoich rodziców – matki Anieli i ojca Jakuba Wajdy, oficera Wojska Polskiego zamordowanego przez Rosjan w Charkowie.

grób

***

Na warszawskim Cmentarzu Powązkowskim w grobowcu rodzinnym od 1992 r. spoczywa suwalczanka Aleksandra Piłsudska z domu Szczerbińska (1882-1963). Początkowo po śmierci była pochowana na angielskim Cmentarzu North Sheen.

grób***

Na suwalskim cmentarzu przy ulicy M. Reja spoczywa Zygmunt Filipowicz (1931-2013) – wieloletni dyrektor Muzeum Okręgowego, inicjator i organizator Muzeum im. Marii Konopnickiej. Znawca kultury i historii Suwałk i Suwalszczyzny.

grób

***

Grób Jadwigi Towarnickiej (1919-1986), suwalskiej bibliotekarki, nauczycielki i działaczki kulturalnej znajduje się na suwalskim cmentarzu przy ulicy Bakałarzewskiej. Od lat opiekują się nim suwalscy bibliotekarze.

grób

***

Dwa groby ma prof. Edward Franciszek Szczepanik (1915-2005), wielki patriota, ekonomista i ostatni premier rządu polskiego na uchodźstwie. Jego prochy spoczywają przy kaplicy na suwalskim cmentarzu przy ulicy Bakałarzewskiej oraz na cmentarzu w angielskim Lewes.

grób

Top