Muzeum Okręgowe w Suwałkach i Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe

zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu
„Działo się w Suwałkach”.

Tym razem o działaniach na rzecz ochrony przyrody i krajobrazu Suwalszczyzny opowie długoletni wojewódzki konserwator przyrody i dyrektor

Wigierskiego Parku Narodowego

Zdzisław Szkiruć

środa 22 listopada, godz. 17.00

Muzeum im. Marii Konopnickiej, ul. T. Kościuszki 31