Dużo pytań i dyskusji o Wigrach

Dużo pytań i dyskusji o Wigrach

W czasie lipcowej sesji radni najdłużej dyskutowali o pomocy klubowi piłkarskiemu Wigry, który ubiegły rok zakończył z długiem i wobec tego przy braku nowych sponsorów, wycofał się z rozgrywek II ligi piłkarskiej. W dyskusji uczestniczyli radni i przedstawiciele władz klubu. W głosowaniu nie jednogłośnie radni zdecydowali się udzielić pomocy Wigrom. Ponadto uchwalili m.in. Program Integracji Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Osób z Niepełnosprawnością w Suwałkach na lata 2022-2026, statut Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczyciela, regulamin cmentarza komunalnego przy ul. M. Reja oraz dokonali zmian w tegorocznym budżecie miejskim. Zapoznali się też z informacją z działalności Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód. Sesja odbyła się w formie hybrydowej. Część uczestników przebywała w sali obrad ratusza, a część połączyła się zdalnie.

Zmiany w MOPR

Radni uchwalili nowy statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach. Zmiana wynikała przede wszystkim z przejęciem od 1 czerwca przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizacji świadczeń wychowawczych znanych powszechnie jako Rodzina 500+ oraz z utworzeniem ogrzewalni w MOPR. Pierwsza zmiana jest wynikiem zmian ustawowych, a druga wynika z rezygnacji przez Spółdzielnię Socjalną „Perspektywa” z prowadzenia noclegowni i Pogotowia dla Osób Nietrzeźwych od 1 września 2022 r. Udzielanie schronienia jest obowiązkiem samorządu i stąd konieczność utworzenia ogrzewalni dla osób bezdomnych i nietrzeźwych w Suwałkach przy ul. Sportowej 24. Ponadto w strukturze MOPR powstanie Klub „Senior+” przy ul. Zastawie 38. Będzie to ośrodek dziennego wsparcia dla seniorów.

Nadzwyczajna pomoc Wigrom

Radni zmienili uchwałę w sprawie stypendiów i nagród sportowych. Ta zmiana umożliwi przekazywanie stypendiów sportowych w sportach wiodących jakimi w Suwałkach są: badminton, siatkówka i piłka nożna zawodnikom grającym zarówno w rozgrywkach centralnych, jak również w rozgrywkach okręgowych. Praktycznie oznacza to stworzenie podstawy prawnej do udzielania stypendiów piłkarzom suwalskich Wigier, którzy w najbliższym sezonie będą grali w IV lidze. Z powodu trudnej sytuacji finansowej, o której klub Wigry Suwałki poinformował oficjalnie 25 czerwca 2022 r. Zarząd podjął decyzję, że drużyna nie zagra w II lidze, a przejdzie do rozgrywek na szczeblu województwa.

– Jesteśmy przekonani, że […] krok – choć trudny – jest to ruch w kierunku uratowania przyszłości Wigier Suwałki i dający nam szansę na zachowanie ciągłości funkcjonowania Klubu w rozgrywkach piłkarskich. Drużyna przystąpi do rozgrywek IV Ligi Podlaskiej w sezonie 2022/2023 – poinformowano 25 czerwca na łamach oficjalnej strony klubu.

Wigrz Suwałki Jutkiewicz Łukasz

 

– Podjęliśmy szereg kroków w kierunku oszczędzenia jak największych środków finansowych. To między innymi brak wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej, a także fakt, że nie będziemy korzystać z trybuny zachodniej podczas rozgrywek. Trudna sytuacja klubu to kilka aspektów: wycofujący się sponsorzy, brak pieniędzy z systemu Pro-junior oraz od sponsora tytularnego I ligi, a także brak lidera, przedsiębiorstwa, które podobnie jak w latach ubiegłych byłby jednym z głównych sponsorów klubu – na sesji sytuację przedstawił wiceprezes suwalskich Wigier Łukasz Jutkiewicz (na zdjęciu). Wiceprezes Wigier Marek Wołągiewicz zapowiedział, że na 4 sierpnia zaplanowano walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki Wigry Suwałki.

Głos przed głosowaniem zabrali radni: Bogdan Bezdziecki, Zbigniew De-Mezer, Wojciech Pająk, Kamil Klimek, Sylwester Cimochowski, Marek Zborowski-Weychman, Mariola Karpińska, Tadeusz Czerwiecki, Jacek Niedźwiedzki. Wszyscy wyrazili swoje oczekiwania na temat przyszłości klubu.

– Oczekujemy partnerskiej współpracy, informowania nas o wszystkich działaniach klubu zwłaszcza tych dotyczących finansów, restrukturyzacji organizacji oraz wdrożenia bardzo szeroko zakrojonych oszczędności – mówili jednogłośnie.

Z. De-Mezer stwierdził, że ta uchwała to „tratwa ratunkowa dla Wigier”. W trakcie dyskusji poinformowano, że w 2020 r. Wigry otrzymały ok. 1,9 mln zł dotacji z kasy miejskiej, a w 2021 r. było to 1,6 mln zł. Podobny klub grający w IV lidze podlaskiej, jakim jest ŁKS Łomża otrzymuje 230 tys. zł z kasy miejskiej. Strata za ubiegły rok
w spółce Wigry Suwałki wyniosła ponad 800 tys. zł.

sesja Czesław Renkiewicz– Sytuacja w jakiej znalazł się klub jest trudna i bardzo poważna. Projekt uchwały, który wypracowano po spotkaniach i rozmowach z radnymi Rady Miejskiej i w efekcie chęć finansowania klubu na 5 poziomie rozgrywek poprzez system stypendiów może budzić kontrowersje. Projekt takiego rozwiązania był konsultowany zarówno z Radą Sportu i Radą Działalności Pożytku Publicznego. Oba zespoły zaopiniowały go pozytywnie, choć nie były to decyzje jednogłośnie i bezdyskusyjne – powiedział prezydent Czesław Renkiewicz – Oczekuję, że lada dzień do Urzędu Miejskiego na ręce Prezydenta Miasta Suwałk i radnych trafią najważniejsze informacje. Kto będzie prezesem klubu? Jaki jest plan naprawczy klubu? Jaki jest cel sportowy klubu? Kto będzie ponosił odpowiedzialność za prowadzenie klubu? Bez tych informacji, ani ja jako prezydent, ani radni nie będziemy mogli myśleć o współfinansowaniu rozgrywek drużyny ze środków publicznych, czyli pieniędzy mieszkańców Suwałk – podkreślił prezydent Suwałk.

Ostatecznie Rada zdecydowała 17 głosami za, przy 1 przeciw, 3 wstrzymujących i 2 osobach nie biorących udziału w głosowaniu, by przyjąć zaproponowane rozwiązania, które pozwolą na przekazywanie stypendiów zawodnikom klubu Wigry Suwałki.

Miejscowe plany

Radni uchwalili miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego rejonu ROD „Malwa” oraz rejonu ul. I. Daszyńskiego. Przystąpienie do sporządzenia obu planów wywołane zostało zrealizowanymi inwestycjami drogowymi- w pierwszym przypadku budową ul. 100-lecia Niepodległości, a w drugim przypadku budową ronda na ul. I. Daszyńskiego oraz łącznika pomiędzy ul. M. Reja i I. Daszyńskiego. Radni zdecydowali też o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania osiedla Hańcza w części ograniczonej ulicami: Leśną, Raczkowską, Bydgoską, Wojska Polskiego oraz zamkniętym terenem wojskowym.

Zapytania i wnioski radnych

W czasie sesji ośmioro radnych zadało pytania i złożyło oświadczenia. Adam Ołowniuk zadał kilka pytań. Zapytał m.in. o przygotowania w suwalskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplej do najbliższego sezonu grzewczego w kontekście kryzysu na rynku paliwowym. Prezes suwalskiego PEC Michał Buczyński uspokoił, że w jego przedsiębiorstwie są zapasy węgla, które praktycznie wystarczą na najbliższy sezon grzewczy. Zatem w suwalskich mieszkaniach, szkołach i firmach ogrzewanych przez PEC kaloryfery będą ciepłe. Prezes zapewnił, że przedsiębiorstwo robi wszystko by węgla nie zabrakło w Suwałkach, ale poinformował że konieczne będą podwyżki opłat za ciepło. Wskutek inflacji i kryzysu energetycznego w Polsce ceny węgla i biomasy wzrosły kilkukrotnie. A. Ołowniuk zwrócił uwagę na problem z oświetleniem ulicznym przy ul. M. Reja, które włącza się w dzień. Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni Tomasz Drejer wyjaśnił, że przyczyną tego są prace przy budowie sygnalizacji ulicznej na skrzyżowaniu ul. M. Reja i ks. S. Szczęsnowicza oraz liczne awarie latarni ulicznych. Aby znaleźć miejsce uszkodzenia, trzeba włączyć latarnie w dzień. Radny zapytał o budowę drogi wyjazdowej z Osiedla Kamena w kierunku ul. Wylotowej. Prezydent Cz. Renkiewicz zadeklarował, że zostanie przygotowana koncepcja rozwiązania problemu wyjazdu z Osiedla Kamena, a następnie konieczna będzie analiza możliwości finansowych w pracach przy przyszłorocznym budżecie miejskim. Radny poprosił też o ustawienie ławeczki na Osiedlu Kamena. Dyrektor ZDiZ T. Drejer zadeklarował, że ławeczka zostanie wkrótce ustawiona w miejscu wskazanym przez radnego. A. Ołowniuk zaproponował też przesunięcie ścieżki rowerowej na ul. A. Mickiewicza na przeciwległą stronę, tak by nie utrudniała wyjazdu z przedszkola niepublicznego. Prezydent Cz. Renkiewicz zwrócił uwagę, że wówczas ścieżka rowerowa może utrudniać wyjazd z jednostki straży pożarnej, ale zadeklarował przeanalizowanie sprawy. Zwrócił też uwagę na potrzebę remontu ul. A. Mickiewicza. Radny poprosił o koordynację nowych sygnalizacji ulicznych, tak by ułatwić ruch pojazdów. T. Drejer zapowiedział włączenie nowych sygnalizacji do sytemu i ich koordynację z sąsiednimi skrzyżowaniami. A. Ołowniuk opowiedział się też za utrzymaniem dotychczasowego herbu Suwałk. W tej sprawie wypowiedział się też M. Karpińska, która stwierdziła, że należy działać zgodnie z prawem i uznać pozytywną opinię Komisji Heraldycznej działającej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz zakończyć prace nad herbem Suwałk.

B. Bezdziecki zapytał o przyczyny zmiany organizacji ruchu na ulicy przylegającej do Centrum Plaza oraz poprosił o zaproszenie mieszkańców przylegających posesji na spotkanie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Centrum Plaza. Prezydent Cz. Renkiewicz zadeklarował, że mieszkańcy zostaną zaproszeni na takie spotkanie. Dyrektor suwalskiego ZDiZ poinformował, że w ostatnich latach nie było żadnych zmian w organizacji ruchu w rejonie Centrum Plaza. Niestety czasami nieznani sprawcy samowolnie odwracają znaki. Z. De-Mezer m.in. zaproponował stworzenie wieloletniego programu naprawy placów zabaw na terenach miejskich. Prezydent Cz. Renkiewicz zapowiedział kontynuację remontów placów zabaw i poszukiwanie środków zewnętrznych na ten cel. Radny zwrócił uwagę, na potrzebę zorganizowania długoterminowej tzw. opieki wytchnieniowej, która polega na czasowym przejęciu opieki nad niepełnosprawnym wymagającym stałego nadzoru. Zastępca prezydenta Suwałk Roman Rynkowski poinformował, że w tym roku z krótkoterminowej opieki wytchnieniowej oferowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach korzysta 10 osób. W przyszłym roku suwalski samorząd miejski zamierza zorganizować długoterminowe miejsce opieki wychnieniowej w Domu Pomocy Społecznej „Kalina”. Z. De-Mezer zwrócił uwagę na zły stan drogi do Dubowa znajdującej się w granicach administracyjnych Suwałk. Dyrektor T. Drejer poinformował, że wkrótce będzie poprawiany stan tej drogi, ale wymaga ona gruntownej przebudowy. Prezydent Miasta Suwałk poinformował, że został złożony wniosek do rządowego programu o dofinansowanie budowy drogi w tej części miasta.

W. Pająk zapytał o zainteresowanie miejskim programem wymiany na bardziej ekologiczne źródła ciepła w tym roku. Prezydent Cz. Renkiewicz stwierdził, że jest zaskakująco duże zainteresowanie tym programem. W drugim naborze złożono 29 wniosków na kwotę ponad 110 tys. zł, a pieniędzy do rozdysponowanie było dwa razy mniej. Największe zainteresowanie jest podłączeniem do sieci gazowej. Radny zaproponował też zainteresowanie się rządowym programem „Ciepłe mieszkanie”. Prezydent zapowiedział, że samorząd zamierza stworzyć taki miejski program we współpracy z Parkiem Naukowo-Technologicznym. Jarosław Schabieński zaproponował stworzenie na cmentarzu komunalnym ossuarium czyli wyodrębnionego miejsca, gdzie zostałyby złożone ludzkie szczątki z likwidowanych grobów. Cz. Renkiewicz powiedział, że jest to dobry pomysł i zapowiedział stworzenie takiego miejsca na cmentarzu przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. M. Karpińska zapytała o przyczyny niższych wyników matur w suwalskich liceach i technikach. Zastępca prezydenta R. Rynkowski nie zgodził się z taką oceną i stwierdził, że wyniki suwalskich maturzystów były wyższe niż w Łomży, ale niższe od białostockich maturzystów. K. Klimek zaproponował przeznaczenie więcej terenu pod rodzinne ogrody działkowe w Suwałkach. Prezydent Suwałk zapowiedział poszukiwanie dodatkowych terenów z przeznaczeniem pod ogrody działkowe. Kamil Lauryn stwierdził, że mieszkańcy ul. ks. K. Hamerszmita domagają się odtworzenia płatnej strefy parkowania na tej ulicy. Prezydent Cz. Renkiewicz przypomniał, że strefę na tej ulicy zlikwidowano na wniosek radnych, ale można to jeszcze raz przedyskutować. Natomiast likwidację strefy przy ul. ks. K. Hamerszmita chwali sobie Centrum Informacji Turystycznej. Radny powrócił do sprawy braku dyżuru nocnego apteki w Suwałkach. Prezydent Suwałk stwierdził, że jest kilka możliwych rozwiązań: można opracować nowy grafik dyżurów nocnych aptek w Suwałkach. Można też po ewentualnych zmianach ustawowych opracować system dopłat do nocnych dyżurów aptek lub zobowiązać do prowadzenia nocnych dyżurów w aptece przy ul. T. Kościuszki, która znajduje się w lokalu komunalnym. W ostatnim przypadku trzeba poczekać do sierpnia przyszłego roku, gdy wygaśnie umowa z obecnym najemcą tego lokalu.

Transmisję sesji Rady Miejskiej w Suwałkach można obejrzeć on-line na stronie internetowej: www.um.suwalki.pl Można też zapoznać się z protokołami z sesji publikowanymi na BIP oraz nagraniami z sesji zamieszczanymi na stronie: www.um.suwalki.pl a także uzyskać dostęp do dokumentów dotyczących pracy samorządu w Biurze Rady Miejskiej w Suwałkach. Zgodnie z wymogiem prawa interpelacje i zapytania radnych oraz udzielane na nie odpowiedzi publikowane są na stronie: bip.um.suwalki.pl

Top