Ogłoszenia miejskie

Ogłoszenie Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Ogłoszenie o wynajmie lokali użytkowych na okres do 3 lat   Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokali użytkowych, położonych w Suwałkach przy ulicy: Teofila Noniewicza 91 o pow. użyt. 18,10 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 15,00 zł/m2 netto, wadium 401,00 zł. […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OGŁOSZENIE Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

OGŁOSZENIE nieograniczonego ustnego przetargu na dzierżawę części nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na budowę myjni samochodowej na okres do 10 lat. Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach działając stosownie do opublikowanego zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 782) wykazu nieruchomości przeznaczonych do […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

INFORMACJA Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

INFORMACJA Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782) podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. od dnia 12.08.2015 r. do dnia 1.09.2015 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZBM […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o wywieszeniu wykazu

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 782, 985, 1039) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05 sierpnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1 na tablicy […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o wywieszeniu wykazu

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r, poz. 782 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05 sierpnia 2015 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o wywieszeniu wykazu

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r, poz. 782 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03 sierpnia 2015 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Zakład Komunikacji Miejskiej w Suwałach

Zakład Komunikacji Miejskiej w Suwałach

Zakład Komunikacji Miejskiej w Suwałach informuje, że od dnia 1.08.2015 r. linia nr 21 umożliwi dojazd do zakładu PADMA 3.0, zlokalizowanego przy ul. Brylantowej na godz. 6:00, 14:00 oraz 22:00.  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.pgk.suwalki.pl.

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką o numerze geod. 11816/1 o powierzchni 0,0065 ha, stanowiącej własność Miasta Suwałk, położonej w Suwałkach przy ul. Waryńskiego 18. Nieruchomość zabudowana jest pawilonem handlowym o powierzchni użytkowej 42 m2, posiada urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00004925/1. Nakłady poniesione na budowę pawilonu nie są własnością Miasta Suwałk, […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r, poz. 267 ze zm.), w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 782) oraz art. […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego za Rodzinnym Ogrodem Działkowym imienia Marii Konopnickiej w Suwałkach. Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. u. z 2015 r. poz. 199, poz. 443) oraz uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top