Ogłoszenia miejskie

Ogłoszenie ZBM

Ogłoszenie   Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokalu użytkowego, położonego na parterze i I piętrze w zabudowie bliźniaczej segmentu I i II, budynku przy ulicy Szkolnej 7 o łącznej powierzchni użytkowej 191,80 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 4,50 zł/m2 netto, wadium […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałk: oznaczona numerem 35235 o powierzchni 0,0754 ha, położona w Suwałkach przy ul. Jagiełły. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy określone są w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVIII/297/2012 Rady Miejskiej w […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Program profilaktycznych badań USG dla rolników w województwie podlaskim

Program profilaktycznych badań USG dla rolników w województwie podlaskim

Program profilaktycznych badań USG dla osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników w województwie podlaskim Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że w dniach od 21 września do 30 października 2015 r. na terenie woj. podlaskiego (w powiatach: augustowskim, monieckim, sejneńskim, suwalskim, sokólskim) realizowany będzie Program bezpłatnych profilaktycznych badań USG jamy brzusznej i USG […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części rejonu Krzywólka w Suwałkach.   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. z 2015 r. poz. 199, 443 i poz. 774) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach uchwały Nr X/107/2015 z […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Zagospodarowanie przestrzenne terenów pożwirowych – zbiornik Sobolewo w Suwałkach.

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pożwirowych – zbiornik Sobolewo w Suwałkach. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. z 2015 r. poz. 199, 443 i poz. 774) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach uchwały Nr VII/65/2015 z […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK ogłasza przetarg

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze.   Przedmiotem  przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących  własność  Miasta Suwałki. działki nr geod: 33994/4, 33995/8, cz. 33762/3 o łącznej powierzchni 4,9455 ha, położone w Suwałkach, obręb nr 9, sklasyfikowane jako grunty orne klasy VI o pow. […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

 Prezydent  Miasta Suwałk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych  z przeznaczeniem na cele rolnicze. Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę  nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki. działki nr geod: 344/2, 344/3, 345/2, cz. 346/2, cz. 347/2, cz. 348 /2, 349, 350, 352/2, 353/2 o łącznej powierzchni 6,1145 ha, niezabudowane, położone na terenie Gminy Suwałki, […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o.

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o., zaprasza do złożenia pisemnej oferty na wykonanie badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o. za rok 2015 Zapraszamy podmioty posiadające poświadczoną praktykę zawodową i wpisane na listę uprawnionych do badań sprawozdań finansowych. Oferta powinna zawierać m.in. ostateczną cenę netto i brutto […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E   Zawiadamia się zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 w związku z art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 jednolity tekst), iż na wniosek Gminy Miasta Suwałki wszczęto […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Drugi przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk, oznaczonej działką o numerze geod. 12386 o powierzchni 0,1269 ha, oraz udziału ½ części w działce nr 11135/5 o powierzchni 0,0267 ha. Nieruchomość położona jest w Suwałkach przy ul. Waryńskiego 4, posiada urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00037250/8. Działka ozn. nr geod. […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top