Ogłoszenia miejskie

Informacja o wywieszeniu wykazu

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r, poz. 782 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03 sierpnia 2015 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Zakład Komunikacji Miejskiej w Suwałach

Zakład Komunikacji Miejskiej w Suwałach

Zakład Komunikacji Miejskiej w Suwałach informuje, że od dnia 1.08.2015 r. linia nr 21 umożliwi dojazd do zakładu PADMA 3.0, zlokalizowanego przy ul. Brylantowej na godz. 6:00, 14:00 oraz 22:00.  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.pgk.suwalki.pl.

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką o numerze geod. 11816/1 o powierzchni 0,0065 ha, stanowiącej własność Miasta Suwałk, położonej w Suwałkach przy ul. Waryńskiego 18. Nieruchomość zabudowana jest pawilonem handlowym o powierzchni użytkowej 42 m2, posiada urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00004925/1. Nakłady poniesione na budowę pawilonu nie są własnością Miasta Suwałk, […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r, poz. 267 ze zm.), w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 782) oraz art. […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego za Rodzinnym Ogrodem Działkowym imienia Marii Konopnickiej w Suwałkach. Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. u. z 2015 r. poz. 199, poz. 443) oraz uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Ogłoszenie o wynajmie lokali użytkowych i garażu na okres do 3 lat

Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokali użytkowych i garażu, położonych w Suwałkach przy ulicy: Tadeusza Kościuszki 78 B o powierzchni użytkowej 31,49 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 15,00 zł/m2 netto, wadium 698,00 zł. Lokal położony na parterze, przeznaczony na cele usługowe, […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości

  PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r, poz. 782) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 lipca 2015 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu

  PREZYDENT MIASTA SUWAŁK odstępuje od przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na cele rekreacyjne nieruchomości ozn. nr geod: 33950, 33951, 33952, 33953, 33959, 33961, 33962, 33954, 33955, 33963, 33956, 33964, 33968, 33957, 33958, 33965, 32935, 33966, cz. 32934/14 o łącznej powierzchni 57,4052 ha, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Suwałkach przy ul. […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Ogłoszenie o wywieszeniu

  Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z  2015 r., poz. 782, 985) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23 lipca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul.A.Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. KPA (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństw w ochronie środowiska […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top