Ogłoszenia miejskie

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r, poz. 1774 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 listopada 2015 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

INFORMACJA Zarządu Budynków Mieszkalnych

INFORMACJA Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782) podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. od dnia 20.11.2015 r. do dnia 10.12.2015 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZBM […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Ogłoszenie Zarządu Budynków Mieszkalnych

Ogłoszenie Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokalu użytkowego, położonego na parterze i I piętrze w zabudowie bliźniaczej segmentu I i II, budynku przy ulicy Szkolnej 7 o łącznej powierzchni użytkowej 191,80 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 4,50 zł/m2 netto, wadium 1 274,00 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

INFORMACJA Zarządu Budynków Mieszkalnych

INFORMACJA Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782) podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. od dnia 13.11.2015 r. do dnia 3.12.2015 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZBM […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Rada Nadzorcza Parku Naukowo-Technologicznego zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2015 r. Rada Nadzorcza Parku Naukowo-Technologicznego Polska–Wschód w Suwałkach Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Innowacyjnej 1, 16-400 Suwałki zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015. Oferta powinna zawierać: Informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: T. Kościuszki, Wigierską, T. Noniewicza oraz rzeką Czarną Hańczą w Suwałkach.   Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265 i 1434) zawiadamiam o podjęciu […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: T. Kościuszki, Chłodną, T. Noniewicza i L. Waryńskiego w Suwałkach.            Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199, poz. 443, poz. 774, poz. […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

INFORMACJA Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych

INFORMACJA Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782) podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. od dnia 13.11.2015 r. do dnia 3.12.2015 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZBM przy ul. […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałk: oznaczona numerem 35235 o powierzchni 0,0754 ha, położona w Suwałkach przy ul. Jagiełły. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy określone są w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVIII/297/2012 Rady Miejskiej w […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny

Prezydent  Miasta Suwałk ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych  z przeznaczeniem na cele rekreacyjne.  Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa. działki ozn. nr geod:  33950, 33951, 33952, 33953, 33959, 33961, 33962, 33954, 33955, 33963, 33956, 33964, 33968, 33957, 33958, 33965, 32935, 33966, cz. 32934/14 o łącznej powierzchni 57,4052 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top