Ogłoszenia miejskie

PORADNITWO SPECJALISTYCZNE NA TERENIE MIASTA SUWAŁK W 2019 r.

PORADNITWO SPECJALISTYCZNE NA TERENIE MIASTA SUWAŁK W 2019 r. Miejsce udzielanych porad, telefon Rodzaj porady Dni i godziny przyjęć Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Pątek Poradnia Rodzinna Fundacji EGO – Centrum Ochrony Dziecka ul. Noniewicza 91 lok. 9,12,13 tel. 535-032-190 fundacja@fundacjaego.pl Terapeuta rodzinny —– —– 13.00-17.30 —– —– Psychoterapeuta —– —– —— 18.00-20.15 —– Psycholog dzieci […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Bulwarowej i Zacisze w Suwałkach Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XV/170/2015 z dnia […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Ogłoszenie o wynajmie garażu na okres do 3 lat

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o.  ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Suwałki, położonego w Suwałkach przy ulicy Marii Skłodowskiej – Curie o powierzchni 18,00 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu 5,00 zł/m2 netto, wadium  133,00 zł. Przetarg odbędzie się w […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o wywieszeniu wykazu

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 kwietnia 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o wykazie nieruchomości

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 kwietnia 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o wywieszeniu wykazu

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 marca 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Komunikat w sprawie bonifikat przy przekształceniach własnościowych

Komunikat w sprawie bonifikat przy przekształceniach własnościowych

Ważne dla Suwalczan, którym przekształcono prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Prezydent Miasta Suwałk informuje, że na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U.2018.1716, ze zm.) z dniem 1 stycznia 2019 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów pokoszarowych przy ulicy Wojska Polskiego w Suwałkach Na podstawie art. 17, pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60 i poz. 235) oraz uchwały Rady […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Ogłoszenie Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o.

Ogłoszenie Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o. ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokalu użytkowego, położonego w Suwałkach na I piętrze budynku przy ulicy Teofila Noniewicza 91 o powierzchni użytkowej 15,50 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 15,00 zł/m2 netto, wadium 350,00 zł. Lokal będzie […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o wywieszeniu wykazu

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 marca 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top