Ogłoszenia miejskie

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07 maja 2021 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Przemysłową, Sejneńską i terenem kolejowym w Suwałkach Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach uchwały Nr XXX/410/2021 z dnia […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Rodzinnych Ogrodów Działkowych „MALWA” w Suwałkach  Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach uchwały Nr XXX/409/2021 z dnia 31 marca 2021 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Suwałk

Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Osiedla Emilii Plater, położonego przy ulicy T. Kościuszki nr 85 w Suwałkach Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( U. z 2021 r. poz. 741), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach uchwały […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 kwietnia 2021 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Projekt „Bądź aktywny – bądź zdrowy – II etap”

Projekt „Bądź aktywny – bądź zdrowy – II etap”

W Suwałkach wdrażany jest projekt nr LT-PL-5R-381 pn. „Bądź aktywny – bądź zdrowy – II etap”, realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oś priorytetowa 3 – „Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją”, cel szczegółowy 3.1. – „Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 26 kwietnia 2021 roku

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 49, art. 10 i  art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Ogłoszenie o wynajmie lokali użytkowych i garażu na okres do 3 lat

Ogłoszenie o wynajmie lokali użytkowych i garażu na okres do 3 lat Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokali użytkowych i garażu stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki i Skarbu Państwa, położonych w Suwałkach przy ulicy: Lokale użytkowe: 1. Tadeusza Kościuszki 108 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o drugim terminie składania wniosków o dotacje na prace konserwatorskie

Informacja o drugim terminie składania wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach w 2021 roku. Informuję, że na podstawie ust. 18. Załącznika do Uchwały Nr XXXI//378/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top