Ogłoszenia miejskie

OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania

OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Północną, Armii Krajowej, Prymasa Stefana Wyszyńskiego i granicą administracyjną miasta Suwałk Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. z 2022 r. poz. 503 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

informacja o wykazie lokali

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 grudnia 2022 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

INFORMACJA Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

INFORMACJA Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, 815; z 2022 r. poz. 1846, 2185), działając na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

INFORMACJA Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

INFORMACJA Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, 815; z 2022 r. poz. 1846, 2185), działając na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Ogłoszenie Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach oferuje najem lub sprzedaż miejsc postojowych w garażu podziemnym zlokalizowanym w budynku przy ul. M. Reja 63A. Szczegółowe informacje w biurze MSM. Tel. 87 5671236 w. 35,36 6/2023

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałki, oznaczonej działką nr 21753/1 o powierzchni 0,0457 ha, położonej przy ul. Władysława Stanisława Reymonta w Suwałkach, wchodzącej w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00032994/0. Działka oddana jest w dzierżawę przeznaczoną na tereny zielone do dnia 31 października 2023 roku. Nieruchomość sprzedaje się z cesją praw i obowiązków wynikających z zawartej […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

INFORMACJA Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

INFORMACJA Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. działając na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki zawartej w dniu 31.12.2015 r. z późn. zm., zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

O B W I E S Z C Z E N I E Prezydenta Miasta Suwałk

Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk oznaczonej działką nr 31370/3 o powierzchni 0,0340 ha, położonej przy ul. Zastawie w Suwałkach, wchodzącej w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00005089/5. Działka oddana jest w dzierżawę na cele związane z działalności gospodarczą do dnia 31 października 2023 roku. Nieruchomość sprzedaje się z cesją praw i obowiązków wynikających […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk oznaczonej działką nr 35749 o powierzchni 0,1043 ha, położonej przy ul. Szwoleżerów w Suwałkach, wchodzącej w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00069527/4. Na działce zlokalizowana jest sieć kanalizacji sanitarnej, wodociągowa, gazowa i energetyczna. Ponadto na działce jest zaprojektowana uzgodniona sieć światłowodowa. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top