Ogłoszenia miejskie

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami: Turkusową, Brylantową, Bursztynową oraz terenami zabudowanymi wzdłuż ulicy Dubowo I w Suwałkach Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja Prezydenta Miasta Suwałk o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK O ODWOŁANIU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO na sprzedaż działki nr 22056/5 w Suwałkach. Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) Prezydent Miasta Suwałk odwołuje przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Suwałk, położonej […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja Prezydenta Miasta Suwałk o odwołaniu przetargu ustnego ograniczonego

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK O ODWOŁANIU PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO na sprzedaż działki nr 10928 w Suwałkach. Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) Prezydent Miasta Suwałk odwołuje przetarg ustny ograniczony do właścicieli działek sąsiednich nr 10927, 10931/2 i 10929 na […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej

Zgodnie z art. 8a ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej Prezydent Miasta Suwałk informuje, że Lista Jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa w 2021 r. jest dostępna pod poniżej zamieszczonymi adresami: http://bip.um.suwalki.pl/Menu_tematyczne/Nieodplatna_pomoc_prawna_2015123/ https://um.suwalki.pl/mieszkaniec/dla-mieszkanca,57/bezplatna-pomoc-prawna,125670/ 231/2021

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałki, oznaczonej działką nr 35225 o powierzchni 0,1663 ha, położonej przy ul. Łąkowej w Suwałkach, wchodzącej w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00040738/7. Na działce zlokalizowana jest sieć telekomunikacyjna. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia sieci oraz nieodpłatnego udostępniania wejścia […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałk, oznaczonych działkami: nr 32941/9 o powierzchni 0,0754 ha, 32943/3 o powierzchni 0,1101 ha, 32945/11 o powierzchni 0,0233 ha, 32944/5 o powierzchni 0,2644 ha, 32941/10 o powierzchni 0,0102 ha – posiadające urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00041596/6, działką nr 32943/4 o powierzchni 0,1355 ha- posiadająca urządzoną księgę wieczystą […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Suwałk, oznaczonej działką nr 22056/5 o powierzchni 0,2552 ha położonej przy ul. Mikołaja Reja w Suwałkach, wchodzącej w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00037872/4. Działka zabudowana jest budynkiem usługowym o powierzchni zabudowy 29 m2. Działka nr 22056/5 oddana jest w dzierżawę […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałk: Oznaczona działką nr 35362 o powierzchni 0,0910 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Chorwackiej, wchodząca w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00031671/3. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałk: Oznaczona działką nr 33934/8 o powierzchni 0,0800 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Jana Brzechwy, wchodząca w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00050095/0. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Ogłoszenie

Ogłoszenie o wynajmie lokali użytkowych i garażu na okres do 3 lat   Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokali użytkowych i garażu stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki i Skarbu Państwa, położonych w Suwałkach przy ulicy: Lokale użytkowe: Tadeusza Kościuszki 97 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top