Ogłoszenia miejskie

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki o nr ewid.:10962/1 i 12369/2 w Suwałkach Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. z 2023 r. poz. 977 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 67 ust. 3 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo – zachodniego rejonu ulicy Zastawie w Suwałkach Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. z 2023 r. poz. 977 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 67 ust. 3 pkt 4 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

INFORMACJA Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

INFORMACJA Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344, 1113, 1463), działając na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki zawartej w dniu […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza trzeci przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk, oznaczonej działką nr 11522/21 o powierzchni 0,0228 ha, zabudowanej budynkiem garażu posadowionym na fundamencie betonowym o powierzchni zabudowy 24,00 m2, położonej przy ul. Muzycznej w Suwałkach, wchodzącej w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00019942/4. Na działce zlokalizowana jest sieć kanalizacji sanitarnej i sieć ciepłownicza. Nabywca zobowiązany będzie […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Osiedla Emilii Plater, położonego przy ulicy T. Kościuszki 85 w Suwałkach Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. z 2023 r. poz. 977 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu osiedla przy ulicy Stanisława Staniszewskiego w Suwałkach  Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. z 2023 r. poz. 977 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 67 ust. 3 pkt 4 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o wykazie nieruchomości

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 października 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk oznaczonej działką nr geod. 11164 o powierzchni 0,0655 ha, zabudowanej budynkiem drewnianym mieszkalnym o powierzchni zabudowy 152 m2, położonej przy ul. Teofila Noniewicza 21 w Suwałkach, wchodzącej w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00004863/8. Na działce zlokalizowane jest przyłącze kanalizacji sanitarnej. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk oznaczonej działką o nr geod. 10767/7 o powierzchni 0,1240 ha, zabudowanej budynkiem niemieszkalnym o powierzchni zabudowy 151 m2, położonej przy ul. Utrata w Suwałkach, wchodzącej w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00061239/2. Na działce zlokalizowane jest przyłącze kanalizacji sanitarnej i elektroenergetyczne. Działka zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałki, oznaczonej działką o nr geod. 32589/33 o powierzchni 0,0236 ha, położoną przy ul. Krośnieńskiej w Suwałkach, wchodzącej w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00030588/7. Na działce zlokalizowana jest sieć elektroenergetyczna. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tej sieci oraz nieodpłatnego udostępniania wejścia na grunt w przypadku […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top