Ogłoszenia miejskie

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. ogłasza

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezbudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałki przeznaczonych na plac składowy Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki: działka oznaczona numerem geodezyjnym 24833/4 o powierzchni 5 026,00 m2, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr: SU1S/00018089/9, […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki o nr ewid.: 20476, 20478, 20477/1, 20477/2 przy ul. Szwajcaria w Suwałkach Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późniejszymi zmianami) w […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o wykazie nieruchomości

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30.10.2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o wykazie nieruchomości

Prezydent Miasta Suwałk działający jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej gospodarujący nieruchomościami Skarbu Państwa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30.10.2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk oznaczonej działką nr 158 o powierzchni 0,5111 ha, położonej na terenie Gminy Szypliszki, obręb 0017 – Kaletnik, wchodzącej w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00040433/9. W dziale III księgi wieczystej wpisane jest ograniczenie w sposobie korzystania z nieruchomości oznaczonej działką nr 158 poprzez zezwolenie spółce Polskie Sieci […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk oznaczonej działką nr 159 o powierzchni 0,5434 ha, położonej na terenie Gminy Szypliszki, obręb 0017 – Kaletnik, wchodzącej w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00040433/9. Południowo – wschodni kraniec działki objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, dla dwutorowej napowietrznej linii energetycznej 400kV Ełk-Granica RP  na terenie […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o wykazie nieruchomości

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 października 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o wykazie nieruchomości

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 października 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o wykazie nieruchomości

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 października 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki o nr ewid.:10962/1 i 12369/2 w Suwałkach Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. z 2023 r. poz. 977 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 67 ust. 3 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top