Ogłoszenia miejskie

Informacja o drugim terminie składania wniosków o dotacje na prace konserwatorskie

Informacja o drugim terminie składania wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach w 2022 roku. Informuję, że na podstawie ust. 18. Załącznika do Uchwały Nr XXXI//378/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o wykazie nieruchomości

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 maja 2022 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze. Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Suwałki. Część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 30109 o powierzchni 0,5125 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00047764/7, niezabudowanej, położonej w Suwałkach przy ul. Krzywólka Obręb nr 0003, sklasyfikowanej jako […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK ogłasza drugi przetarg

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na cele rolnicze. Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Suwałki. Działki oznaczone numerami geodezyjnymi 20446/1, 20446/2, 20448, 20447/2 o łącznej powierzchni 2,4130 ha, posiadające urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00064509/7, niezabudowane, położone w Suwałkach przy ul. Szwajcaria, Obręb […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk oznaczonej działką nr 22061/4 o powierzchni 0,3807 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Mikołaja Reja, wchodzącej w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00041645/5. Na działce zlokalizowana jest sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, ciepłownicza, energetyczna i telekomunikacyjna. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępniania wejścia na grunt […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza szósty przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałk, oznaczonych: działkami nr 32941/9 o powierzchni 0,0754 ha, 32943/3 o powierzchni 0,1101 ha, 32945/11 o powierzchni 0,0233 ha, 32944/5 o powierzchni 0,2644 ha, 32941/10 o powierzchni 0,0102 ha – posiadające urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00041596/6, działką nr 32943/4 o powierzchni 0,1355 ha- posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00041272/9 oraz działką nr 32944/7 o powierzchni 0,0668 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk oznaczonej działką nr 32767/3 o powierzchni 1,6887 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Dubowo I, wchodzącej w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00066930/1. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów. Działka nr 32767/3 oddana jest w dzierżawę na cele rolnicze […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałki, oznaczonej działką nr 21933 o powierzchni 0,0361 ha, położonej przy ul. Władysława Stanisława Reymonta w Suwałkach, wchodzącej w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00041402/0. Działka zabudowana jest dwoma budynkami niemieszkalnymi o powierzchni zabudowy 21 m2 i 56 m2. Nieruchomość nie może być zagospodarowana jako odrębna i przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałki, oznaczonej działką nr 32651/9 o powierzchni 0,0674 ha, położonej przy ul. Majerskiego w Suwałkach, wchodzącej w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00035107/7. Na działce zlokalizowana jest sieć telekomunikacyjna. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia sieci telekomunikacyjnej oraz nieodpłatnego udostępniania wejścia na grunt w przypadku jej awarii bądź konserwacji. W przypadku kolidowania sieci […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

INFORMACJA Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

INFORMACJA Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. działając na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa zawartej w dniu 31.12.2015 r. z późn. zm., zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (teks jednolity Dz. U. z 2021 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top