Ogłoszenia miejskie

Informacja o wywieszeniu wykazu

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r, poz. 782 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 października 2015 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E Zawiadamia się zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 w związku z art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 jednolity tekst), iż Prezydent Miasta Suwałk wydał 08.10.2015 r. decyzję […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pożwirowych w Suwałkach. Na podstawie art. 17, pkt. 9 i 11 oraz art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. z 2015 r. poz. 199, poz. 443, poz. 774 i poz. 1256) oraz uchwały […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

INFORMACJA Zarządu Budynków Mieszkalnych

Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782) podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. od dnia 30.09.2015 r. do dnia 20.10.2015 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZBM przy […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r, poz. 782 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05 października 2015 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze.   Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własnośĆ Miasta Suwałki. część działki nr geod: 22519 o powierzchni 0,0900 ha, położonej w Suwałkach przy ul.Szwajcaria, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy IVb o pow. 0,0900 ha. […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

O B W I E S Z C Z E N I E

  Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r, poz. 267 ze zm.), w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz.U. z 2015 r. poz. 782 ze zm.) […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Tadeusza Kościuszki, Ludwika Waryńskiego, Wesołą i Wigierską w Suwałkach.   Na podstawie art. 17, pkt. 9 i 11 oraz art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. z 2015 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Ogłoszenie na przetarg

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości, stanowiących własność Miasta Suwałk:   oznaczona działką nr 35236/4 o powierzchni 0,2021 ha, położona w Suwałkach przy ul. Gorzowskiej. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy określone są w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVII/284/2012 Rady Miejskiej […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK ogłasza przetarg ustny

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze.   Przedmiotem  przetargu  jest oddanie  w dzierżawę  nieruchomości  gruntowych stanowiących  własność  Miasta Suwałki. działka nr geod: 32823 o  powierzchni 1,4596 ha, położona w Suwałkach, obręb nr 8, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o pow. 1,4596 ha. Termin dzierżawy […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top