Ogłoszenia miejskie

Informacja o uchwaleniu zmiany uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Informacja o uchwaleniu zmiany uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk ograniczonego ulicami: T. Kościuszki, A. Mickiewicza i rzeką Czarną Hańczą w Suwałkach Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Piaskowej w Suwałkach Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, 784, 922, 1211, 1551)  podaje się do […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

Na podstawie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.) zwanej dalej specustawą drogową oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 1 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

INFORMACJA Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

INFORMACJA Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. działając na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki zawartej w dniu 31.12.2015 r. z późn. zm., zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (teks jednolity Dz. U. z […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Ogłoszenie o wynajmie lokalu użytkowego na okres do 3 lat

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Suwałki, położonego w Suwałkach przy ulicy Andrzeja Wajdy 3 wraz z bezpłatną obsługą ogólnodostępnych toalet. Lokal położony jest na parterze i przeznaczony na działalność gastronomiczną o łącznej powierzchni użytkowej […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami: Turkusową, Brylantową, Bursztynową oraz terenami zabudowanymi wzdłuż ulicy Dubowo I w Suwałkach Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja Prezydenta Miasta Suwałk o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK O ODWOŁANIU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO na sprzedaż działki nr 22056/5 w Suwałkach. Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) Prezydent Miasta Suwałk odwołuje przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Suwałk, położonej […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja Prezydenta Miasta Suwałk o odwołaniu przetargu ustnego ograniczonego

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK O ODWOŁANIU PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO na sprzedaż działki nr 10928 w Suwałkach. Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) Prezydent Miasta Suwałk odwołuje przetarg ustny ograniczony do właścicieli działek sąsiednich nr 10927, 10931/2 i 10929 na […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej

Zgodnie z art. 8a ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej Prezydent Miasta Suwałk informuje, że Lista Jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa w 2021 r. jest dostępna pod poniżej zamieszczonymi adresami: http://bip.um.suwalki.pl/Menu_tematyczne/Nieodplatna_pomoc_prawna_2015123/ https://um.suwalki.pl/mieszkaniec/dla-mieszkanca,57/bezplatna-pomoc-prawna,125670/ 231/2021

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałki, oznaczonej działką nr 35225 o powierzchni 0,1663 ha, położonej przy ul. Łąkowej w Suwałkach, wchodzącej w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00040738/7. Na działce zlokalizowana jest sieć telekomunikacyjna. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia sieci oraz nieodpłatnego udostępniania wejścia […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top