Zgodna kwietniowa sesja

Zgodna kwietniowa sesja

Wiosenną sesje zdominowały dwa tematy: podjęcie uchwały w sprawie programu Suwalskiej Karty Mieszkańca, oraz udzielenie 99% bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Suwałkach.
O programie Suwalskiej Karty Mieszkańca pisaliśmy dosyć szczegółowo w ostatnim wydaniu „DwuTygodnika Suwalskiego”. W skrócie jest to specjalny program ulg i zniżek, z którego będą mogli korzystać mieszkańcy Suwałk. Wydawało się, że nic nie opóźni głosowania. Jednak Andrzej Łuczaj, radny Prawa i Sprawiedliwości, zgłosił poprawkę do uchwały, aby zniżkę na przejazdy komunikacją dla dorosłych mieszkańców zwiększyć z 25 do 50 procent. Prezydent zauważył, że by taka propozycja była wnioskiem formalnym, musi mieć wskazane źródło finansowania. W dyskusję włączył się Grzegorz Gorlo, szef klubu PiS. Za jego namową radny A. Łuczaj wycofał swój wniosek. Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę. Uruchomienie programu planowane jest na 1 września.

Dyskusji nie było natomiast przy podjęciu uchwały dotyczącej udzielenia 99% bonifikaty od ceny nieruchomości miejskiej sprzedawanej parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Suwałkach. Nieruchomość (1,33 ha) położona jest bezpośrednio za zatoczką do ważenia pojazdów przy skrzyżowaniu ulicy Utrata z drogą na Sobolewo. W tym miejscu, nieopodal budującego się nowego osiedla, powstać ma kościół nowej, 11 parafii w Suwałkach. Za decyzję dziękował radnym Tadeusz Rynkiewicz, proboszcz parafii pod wezwaniem świętych Apostołów Piotra i Pawła. W nawiązaniu do wystąpienia proboszcza prezydent Cz. Renkiewicz powiedział, że jest to swoista transakcja wiązana, ponieważ parafia Św. Aleksandra odda miastu kamienicę przy ulicy Kościuszki 6, którą otrzymała z przeznaczeniem na utworzenie domu opieki społecznej.
Miasto po uprzednim remoncie, planuje uruchomić tam trzeci żłobek samorządowy.

 

Interpelacje

Ośmioro radnych zadało pytania w czasie kwietniowej sesji Rady Miejskiej. Kamil Lauryn martwi się stanem wody w Zalewie Arkadia przed sezonem letnim. Zauważono bowiem martwe szczupaki z ostatniego zarybiania. Grzegorz Krysa, zastępca dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji odpowiedział, że były to pojedyncze sztuki, być może jest efekt zimy, bądź złego stanu wody wpływającej z Czarnej Hańczy. By zweryfikować te teorie przeprowadzone zostaną badania wody. Doraźnie, aby zadbać o czystość wody, wprowadzono zakaz zanęcania ryb.

Grzegorz Gorlo wyraził zaniepokojenie sytuacją i konfliktami jakie mają miejsce w Zespole Szkół nr 6. Zastępca prezydenta Ewa Sidorek odpowiedziała, że rzeczywiście z szkole nie dzieje się najlepiej. Miasto od jesieni prowadzi audyt oraz działania kontrolne. W ich wyniku sprawa wydatkowania zakładowego funduszu socjalnego trafiła do Rzecznika dyscypliny finansów publicznych w Białymstoku. Chodzi o brak konsultacji wydatkowania funduszy z zakładowymi związkami zawodowymi. Na wniosek pracowników szkoły Państwowa Inspekcja Pracy sprawdza wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i dni świąteczne. Protokół jest już gotowy, ale samorząd czeka na zalecenia pokontrolne. Ponadto policja w jednej sprawie prowadzi działania wyjaśniające.

Jacek Juszkiewicz domagał się ochrony marki Blues Festiwal, i nie przyjmowania „jałmużny” – 80 tysięcy złotych od Urzędu Marszałkowskiego w zamian za tytuł współorganizatora festiwalu. W odpowiedzi Czesław Renkiewicz odpowiedział, że są zasady dystrybucji środków publicznych. Marszałek nie może łamać prawa i dawać dotacji Suwalskiemu Ośrodkowi Kultury, który nie jest jego placówką. Była to jedyna możliwość pozyskania pieniędzy od Marszałka, jest to powielenie tego, co było w poprzednich latach. Kwestią dyskusyjną jest tylko wysokość otrzymanych środków. Blues Festiwal został zgłoszony jako znak zastrzeżony i należy on do Miasta Suwałki. Radny zauważył też, że w wyniku budowy nowej hali sportowej skurczył się Eurocamping wykorzystywany jako pole namiotowe podczas SBF. Grzegorz Krysa, zastępca dyrektora OSiR odpowiedział, że z 44 miejsc zostało obecnie 20, ale pola namiotowe powstaną na stadionie LA, gdzie jest zaplecze sanitarne.
Trzecia sprawa poruszona przez radnego dotyczyła planów budowy czy też przeniesienia zbiorów do innego budynku Biblioteki Publicznej oraz powołanego w 2015 roku pełnomocnika dyrektor tejże biblioteki. Radnego interesowało jakie środki z projektów pełnomocnik pozyskał i czy jest ich więcej niż wcześniej.

Czy nowa biblioteka, jest potrzebna, temat jest otwarty stwierdził Cz. Renkiewicz, musimy stwierdzić czy jest to konieczne. A jeżeli chodzi o projekty to ilość wniosków wzrosła, dyrektor biblioteki Maria Kołodziejska przygotuje dokładne informacje.

Radny Zdzisław S. Ścięgaj ponownie poruszył sprawę zwolnienia katechetki w Szkole Podstawowej nr 2 oraz jego zdaniem istnienia innych nieprawidłowości W szkole. W odpowiedzi zastępca prezydenta Ewa Sidorek przypomniała, że proces sądowy o bezpodstawne zwolnienie katechetka przegrała, a sprawą szkoły zajmowała się Komisja Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej.

Wojciech Malesiński zapytał się o przyczyny ostatnich awarii sygnalizacji świetlnych na newralgicznych skrzyżowaniach miast, i długi czas ich napraw. W odpowiedzi Tomasz Drejer, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni wyjaśniał, że pierwsza awaria miała miejsce na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Dwernickiego. W okresie świąt wielkanocnych samochód zniszczył maszt sygnalizacji, przez co został uszkodzony element w sterowniku sygnalizacji. Konserwator urządzenia, części mógł zamówić u producenta dopiero po świętach, dlatego tyle czasu sygnalizacja była wyłączona.

Światła nie działały także na skrzyżowaniu ulic Noniewicza i Waryńskiego. T. Drejer wyjaśnił, że sygnalizacja świetlna uległa awarii z powodu dawnych robót drogowych. Uszkodzony kabel został źle zaizolowany i w efekcie spowodował zwarcie przewodów pod ziemią. Konserwator miał problemy ze zlokalizowaniem miejsca awarii. Jak dodał T. Drejer, sygnalizacja ma 16 lat i jest jedną z najstarszych w mieście.

Tadeusz Czerwiecki ponownie pytał o wody opadowe. Sugerował, że suwalski PWiK wywindował opłaty wysoko, by się na nich wzbogacić. Zastępca prezydenta Łukasz Kurzyna odpowiedział, że gros pieniędzy PWiK odprowadzi do nowej państwowej spółki Wody Polskie, zatrzyma jedynie część środków na konserwację i budowę kanalizacji deszczowej. Nowe prawo wodne budzi wiele wątpliwości. PWiK próbuje kontaktować się ze spółką Wody Polskie w celu ustalenia szczegółów i otrzymania odpowiedzi na pytania, ale spółka milczy, najprawdopodobniej jest ciągle w stanie organizacji. Część samorządów złożyło skargę na nowe prawo wodne do Trybunału Konstytucyjnego. Ale póki co ono nadal obowiązuje.

Wojciech Pająk apeluje o dostosowanie Centrum Informacji Turystycznej w Parku Konstytucji 3 Maja do potrzeb osób niepełnosprawnych. Proponuje sięgnąć po pieniądze z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Prezydent Cz. Renkiewicz stwierdził, że jest już na to za późno, gdyż fundusze z PFRON na ten rok zostały rozdzielone. Tą sprawą zajmie się ZBM TBS sp. z o.o. zarządca budynku.

Kolejną sprawą jaką poruszył radny to zieleń w Suwałkach. Wycina się sporo drzew, a co z nasadzeniami nowych? T. Drejer dyrektor ZDiZ odpowiedział, że w 2017 r. wycięto 131 drzew, zaś planowane jest nasadzenie 4 tysięcy nowych.

Radny Józef Wiesław Murawko w imieniu mieszkańców bloku nr 23 z ul. Alfreda Wierusz-Kowalskiego prosi o wykonanie parkingu. Prezydent Cz. Renkiewicz odpowiedział, że nie jest to możliwe z braku miejsca, ale w pobliżu są tereny zielone, których część można przekształcić w parking. Sprawą tą zajmie się ZBM i ZDiZ.

Kolejne pytanie radnego dotyczyło szachów dla seniorów „pod chmurką” W. Murawko chce by pojawiły się one w Parku Konstytucji 3 Maja. Prezydent odpowiedział, że jest to raczej niemożliwe, gdyż park objęty jest ochroną konserwatorską. Poza tym są miejsca w Suwałkach np. przy Aquaparku wyposażone w ławeczki z szachownicami, i nie są niestety używane.
Radny zaproponował zwalnianie seniorów z opłat w Domu Dziennego Pobytu „Kalinka”. Na 15 miejsc wykorzystanych jest tylko 7. Prezydent stwierdził, że mogą być dwa powody takiego stanu rzeczy. Po pierwsze brak odpowiedniej reklamy, lub opłaty są za wysokie. Trzeba będzie się temu przyjrzeć.

Top