Z Litwinami o Litwinach

Z Litwinami o Litwinach

Po raz kolejny Litwini z Republiki Litewskiej oraz przedstawiciele mniejszości litewskiej zamieszkujący Suwalszczyznę spotkali się w Suwałkach. 10 lutego do Suwałk przybyła delegacja rządowa na czele z premierem Litwy Sauliusem Skvernelisem, ministrem kultury Mindaugasem Kvietkauskasem, ambasadorem Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej Edgarasem Borisovasem, doradcami rządowymi oraz konsulem Republiki Litewskiej w Sejnach Vaclavem Stankevičzem i przewodniczącą Wspólnoty Litwinów w Polsce Jolantą Malinowską-Wiaktor. Ze strony polskiej uczestniczył wojewoda podlaski Bogdan Paszkowski oraz dyrektor gabinetu marszałka podlaskiego Tomasz Szeweluk. Miasto Suwałki reprezentowali: prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec oraz zastępcy prezydenta Ewa Sidorek i Łukasz Kurzyna.

Spotkanie było kontynuacją rozpoczętych przed rokiem rozmów w zakresie próby utworzenia w Suwałkach Centrum Kultury i Oświaty Litewskiej. Składało się ono z trzech zasadniczych części: oficjalnych rozmów w ratuszu miejskim, mszy świętej w kościele pw Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz uroczystego spotkania ze społecznością litewską w Hotelu Loft. Elementem spinającym całość były obchody 101 rocznicy wyzwolenia Litwy przypadające 16 lutego.

Współpraca na szczeblu rządu i samorządu

Podczas prowadzonych rozmów w sali obrad suwalskiego ratusza premier Litwy odniósł się do aktualnych relacji międzynarodowych pomiędzy Polska i Litwą, które uznał za dobre. Dodał, że istotnym elementem łączącym oba kraje są kontakty przygraniczne. Suwałki są znane Litwinom, jako dobrze rozwijający się ośrodek miejski położony blisko granicy państw i na drodze do innych krajów europejskich. Saulius Skvernelis nawiązał do poprzedniego przyjazdu do Suwałk oraz rozmowy z Mateuszem Morawieckim, premierem Polski w sprawie wsparcie inicjatywy lokalnej litewskiej społeczności. Jej celem jest utworzenie w Suwałkach litewskiego centrum edukacyjnego i kulturalnego oraz grupy przedszkolnej z językiem litewskim. Zaznaczył, że rząd Republiki Litewskiej poniesie koszty utworzenia i funkcjonowania owego centrum. Poprosił samorząd o pomoc w znalezieniu takiego lokalu.

Prezydent Czesław Renkiewicz poinformował, że zna potrzeby Litwinów mieszkających w Suwałkach, których przybywa w związku z podejmowaniem pracy w zlokalizowanych tu zakładach pracy. Potwierdził, że dzieci z litewskich rodzin chodzą do różnych suwalskich szkół i przedszkoli, a oczekiwaniem środowiska jest skupienie ich w jednej placówce. Ponadto w wynajmowanych od miasta niewielkich pomieszczeniach przy ulicy Kościuszki działają zespoły artystyczne i spotykają się litewskie rodziny. Na aktualne potrzeby pomieszczenia te są zbyt małe. – Ciągle szukamy w zasobach miasta odpowiedniego na potrzeby Stowarzyszenia obiektu i być może jeszcze na koniec bieżącego roku pojawi się taka możliwość. Wcześniej samorząd zwrócił się do Wojewody Podlaskiego, lecz okazało się, że istniejące w mieście lokale z zasobu Skarbu Państwa są zajęte – powiedział prezydent Suwałk.

Miasto wciąż czeka na oficjalne stanowisko rządu w tej sprawie. Wkrótce ma dotrzeć do Suwałk korespondencja od wojewody podlaskiego, będąca „zielonym światłem” dla dalszych działań. Stanowiska rządu polskiego w tej sprawie niestety nie ma. Brakuje także reprezentacji rządowej podczas organizowanych w Suwałkach spotkań, pomimo kierowanych ze strony litewskiej zaproszeń. Obiekt zaproponowany na działalność Litwinów mógłby zostać wydzierżawiony na potrzeby działającego w Suwałkach Stowarzyszenia Litwinów w Polsce, na zasadach takich samych jak dla innych organizacji pozarządowych lub sprzedany. Prowadzeniem niepublicznego przedszkola może zająć się także wspomniane stowarzyszenie.

Uroczystości w dwóch wersjach językowych

Mszę świętą w intencji wyzwolonej Litwy celebrował wiłkowyski biskup diecezjalny Rimantas Norvila. Miała ona miejsce w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach, z udziałem zarówno przybyłych z zagranicy gości, jak też licznej rzeszy suwalczan. Język litewski przeplatał się z polskim zarówno podczas kazania ale także uroczystego spotkania w hotelu Loft. Po raz kolejny okazało się, że bariery językowe nie istnieją, a przybywający do miasta goście doskonale posługują się językiem polskim. Tradycja i kultura a zwłaszcza wrażliwość na piękno w mowie, tańcu i śpiewie bez wątpienia są tymi elementami, które łączą we wspólnotę Polaków i Litwinów.

Top