Wyrwani z niewoli

Wyrwani z niewoli

Niespotykane, pouczające i wyjątkowe – tak w skrócie można opisać koncerty, który odbyły się w środę, 5 grudnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach. Z młodzieżą z suwalskich szkół ponadgimnazjalnych spotkali się Jacek Heres Zajkowski i Piotr Zalewski, czyli grupa: „Wyrwani z niewoli”.

Z zaproszenia PWSZ oraz Centrum Edukacji Nauczycieli i Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (współorganizatorów) skorzystało ponad 700 uczniów z niemal wszystkich placówek. Artyści, a jednocześnie – swoiści terapeuci mówili o swoich doświadczeniach z używkami, uzależnieniami oraz przejściem na drogę wolności, akceptacji i miłości. Wydarzenie było nietypowym koncertem hip-hopowym połączonym z życiowymi refleksjami i rozmowami.

Zespół „Wyrwani z niewoli” od kilku lat zajmuje się działalnością profilaktyczną na rzecz dzieci i młodzieży, chcąc ukazać im świat w którym można żyć bez narkotyków, alkoholu, przemocy, czy pornografii. Po wielu przejściach członkowie zespołu, jak mówi sama nazwa zostali wyrwani z niewoli. Wyszli z cienia śmierci i teraz daje nadzieję innym, gdyż jak wiadomo lepiej jest zapobiegać niż leczyć…

Program dofinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości (Program II, Priorytet I) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok 2018.

Top