Wyniki głosowania SBO 2019

Wyniki głosowania SBO 2019

5 projektów inwestycyjnych małych, 2 projekty inwestycyjne duże i 5 projektów kulturalno – społecznych. Mieszkańcy Suwałk zdecydowali w głosowaniu, które propozycje zgłoszone do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego zostaną zrealizowane w 2019 roku. Wyniki głosowania w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2019 rok

Ogółem kart do głosowania było 12 202 w tym: ważnych 11 127 , nieważnych 1 075.

Karty złożono internetowo – 3 699, papierowo – 8 503.Poniżej zestawienie projektów poddanych głosowaniu w ramach konsultacji Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok wraz z szacunkowym kosztem, w kolejności według liczby głosów:

 „DUŻE” PROJEKTY

 1. Modernizacja boisk Stadionu Miejskiego (boiska boczne stadionu przy ul. Zarzecze 26) – 785 000 zł – głosów 2716
 2. Budowa miejsc postojowych przy wtórniku ulicy Reja od bloku Kowalskiego 23 do bloku Lityńskiego 16 wraz z przebudową chodników oraz wykonaniem dodatkowej infrastruktury w otoczeniu istniejących garaży (utwardzenie odwodnienie, oświetlenie i zazielenienie) – 790 000 zł – głosów 2609

realizacja 2 projektów na wartość 1 575 000 zł- z wartości 2 000 000 zł pozostaje kwota 425 000 zł

 1. Budowa parkingów oraz zatoki autobusowej MPK w centralnej części wszystkich ogródków działkowych na Osiedlu Północ (ulica Wyszyńskiego) – 790 000 zł – głosów 2068 (projekt warunkowo wpisany na listę do głosowania)
 2. Ciąg pieszo-rowerowy w ul. Powstańców Wielkopolskich (od ulicy Zastawie do ulicy Kawaleryjskiej) – 310 000 zł – głosów 1071
 3. Utwardzenie i odwodnienie nawierzchni dojazdowej do 146 garaży przy ulicy Noniewicza (ulica Noniewicza za Centrum Handlowym „PLAZA”) – 784 000 zł – głosów 604
 4. Poprawienie nawierzchni na drodze i chodnikach w obrębie ul. Witosa i przyległych ciągach komunikacyjnych (ulica Witosa, Obozowa) – 798 000 zł – głosów 542
 5. Plac postojowy (Osiedle II między blokami 4A, 15, 16, 17, 21, ARES) – 425 600 zł – głosów 539

 „MAŁE” PROJEKTY

 1.  Utwardzenie nawierzchni parkingu przy zbiegu ulic Rejai Lityńskiego (pomiędzy garażami i blokiem Lityńskiego 16) – 95 000 zł – głosów 2572
 2. Odtworzenie orłów posadowionych na słupach zabytkowej bramy wjazdowej do dawnych koszar przy ul. Gen. K. Pułaskiego – 100 000 zł – głosów 1409
 3. Utwardzenie nawierzchni żwirowej ul. Dąbrówka – 100 000 zł – głosów 1283
 4. Olimpijskie parkingi – bezpiecznie, zielono, komfortowo (ul. Wojska Polskiego) – 99 510 zł – głosów 1067
 5. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla poprzez wykonanie nowego oświetlenia terenu przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie i Emilii Plater) – 100 000 zł – głosów 884

realizacja 5 projektów na wartość 494 510 zł- z wartości 500 000 zł pozostaje kwota 5 490 zł

 1. Poprawa bezpieczeństwa dojścia dzieci i młodzieży do szkoły nr 10 poprzez montaż oświetlenia (pomiędzy blokami mieszkalnymi na ul. Antoniewicza i Reja) – 99 510 zł – głosów 669
 2. Ogrodzony wybieg dla psów (teren zielony u zbiegu ulic Minkiewicza, Putry i Andersa (naprzeciwko Gimnazjum nr 6) – 81 100 zł – głosów 587
 3. Rozbudowa – Aleja na Osiedla Hańcza (pas terenu za ul. Gołdapską, Giżycką, Olecką przed ulicami Nowosądecką i Łódzką) – 99 200 zł – głosów 390
 4. Budowa bezpiecznej nawierzchni pod siłownię plenerową (ul. Witosa 4A) – 100 000 zł – głosów 348

 „KULTURALNE lub SPOŁECZNE” PROJEKTY”

 1. Biało Niebieskie Miasto – 16 000 zł – głosów 1842
 2. „ŚPIEWAJMY ŁĄCZĄC POKOLENIA” – 20 000 zł – głosów 1527
 3. „Szkoła cukrzycy” – 20 000 zł – głosów 1365
 4. Suwalski Fan Club Bluesa 2019 – 20 000 zł – głosów 924
 5. Piknik olimpijski – 20 000 zł – głosów 911

 realizacja 5 projektów na wartość 96 000 zł- z wartości 100 000 zł pozostaje kwota 4 000 zł

 1. SPORT TO ZDROWIE Piknik sportowy z PWSZ w Suwałkach – 20 000 zł – głosów 623
 2. PRZESTRZEŃ DLA RODZINY – 14 600 zł – głosów 477
 3. II Spotkanie – Manhattan zaprasza – 20 000 zł – głosów 341
Top