Witaj maj, piękny maj

Witaj maj, piękny maj

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

2 maja Harcerze Hufca Suwałki zaprosili mieszkańców miasta do Parku Konstytucji 3 Maja, aby wspólnie uczcić Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Harcerze zaprosili suwalczan do wspólnego świętowania 2 maja, który zgodnie z decyzją Sejmu, podjętą w 2004 roku, stał się Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Święto państwowe zostało ustanowione, aby propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych.

Związek Harcerstwa Polskiego kładzie nacisk na radosną odmianę patriotyzmu. Na zbiórkach, apelach, spotkaniach członkowie organizacji ZHP przypominają ważne wydarzenia narodowe, poznają i kultywują tradycje oraz zwyczaje. Wychowywanie w duchu radosnego patriotyzmu kładzie nacisk na wiarę we własne możliwości i postawę obywatelską, dlatego towarzyszą temu różne formy poznawania historii, np. rajdy, festiwale, apele, gawędy. Wychowani w ten sposób harcerze chętnie promują barwy narodowe, znają i doceniają osiągnięcia z przeszłości, z dumą mówią o polskiej kulturze i tradycji. Zuchy i harcerze inicjują wiele wydarzeń, aby zachęcić dzieci i ich rodziców do takiej formy świętowania. W tym roku święto ma charakter wyjątkowy, gdyż wpisuje się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 100-lecia suwalskiego harcerstwa.

Na scenie rozbrzmiewała piosenka harcerska i turystyczna w ramach IX Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej Garbasiowa Sosenka. W południe Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk przekazali mieszkańcom miasta 150 biało-czerwonych flag.

– To już kolejna tego typu inicjatywa ze strony władz miasta. Mam nadzieję że dzięki takim akcjom w pierwsze dni maja nasze miasto będzie wyglądać odświętnie. Z satysfakcją muszę stwierdzić, że z roku na rok jest coraz lepiej. Flaga to jeden z symboli narodowych, jest oznaką naszej pamięci o wydarzeniach historycznych ważnych dla naszego kraju i narodu. Pojawienie się na elewacjach naszych domów flag narodowych będzie demonstracją naszych uczuć patriotycznych – mówił ze sceny Czesław Renkiewicz.
Rozstrzygnięto też i rozdano nagrody w konkursie plastycznym dla dzieci „Na harcerskim szlaku sto lat temu i dziś”. Komisja oceniająca walory artystyczne prac miała dużo pracy, gdyż na konkurs wpłynęło ich aż 72.
„Przed nami też było harcerstwo” – zadanie realizowane przez ZHP Hufiec Suwałki im. Tadeusza Lutostańskiego zostało dofinansowane z budżetu Miasta Suwałk.

 

Święto pracy

Jak co roku w dniu 1 maja, w Święto Pracy, członkowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych złożyli kwiaty pod Pomnikiem Straceń. W uroczystościach wzięli udział m.in. Karol Korneluk, przewodniczący Rady Powiatowej SLD w Suwałkach i Grzegorz Andruszkiewicz, sekretarz Rady Wojewódzkiej SLD. Zwrócił on uwagę na fakt, że mimo zdecydowanie lepszej sytuacji na rynku pracy bardzo wielu suwalczan ciągle pracuje na umowach śmieciowych, które nie gwarantują im podstawowych praw pracowniczych.

 

Rodzinna Majówka

Suwalskie obchody Święta Konstytucji 3 Maja tradycyjnie rozpoczęły się od mszy świętej na schodach kościoła pw. św. Aleksandra w Suwałkach. Następnie uroczystości przeniosły się do Parku Konstytucji 3 Maja, gdzie historię tego ważnego dokumentu przypomniał Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

We mszy świętej wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, władz duchownych, poczty sztandarowe w tym szkół, delegacje związków i organizacji kombatanckich, harcerze i młodzież szkolna oraz mieszkańcy Suwałk.
W parku, gdzie odbyła się część oficjalna obchodów święta, Czesław Renkiewicz przypomniał historię ustanowienia pierwszej w Europie a drugiej na świecie konstytucji.

– Uchwalenie 227 lat temu Konstytucji Majowej przez Sejm Czteroletni było wyrazem mądrości politycznej i patriotyzmu. Twórcy Konstytucji mieli świadomość, iż bez szybkich reform ustrojowych kraj nasz zmierza do upadku. Żyjemy w wolnym demokratycznym kraju. W pokoju możemy tworzyć przyszłość Polski, przyszłość naszego miasta, przyszłość Suwałk – mówił prezydent. Świętowanie uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji ma istotne znaczenie w budowaniu poczucia wspólnoty państwowej i narodowej. Ci, którzy przygotowali tekst Konstytucji 3 Maja i ją poparli mieli świadomość, że dokonują rzeczy wielkiej i koniecznej.
Konstytucja majowa uwzględniała poglądy oświeceniowe na nowoczesne państwo. Likwidowała instrumenty dające możliwość ingerencji ościennych państw w sprawy Rzeczpospolitej jak wolna elekcja czy liberum veto. Wprowadzała monteskiuszowską zasadę trójpodziału władzy. Precyzowała kompetencje organów władzy. Podkreślała źródło władzy – wolę narodu.

– Od blisko 30 lat możemy cieszyć się wolną i suwerenną ojczyzną. Święto Konstytucji 3 Maja przypomina nam, że tylko w państwie opartym na ładzie konstytucyjnym mogą być przestrzegane podstawowe prawa i wolności obywatelskie. Konstytucja chroni swoich obywateli przed nadużyciem ze strony władzy, wyznacza granice, których ona nie może przekroczyć – mówił Czesław Renkiewicz.

W tym roku władze Suwałk z okazji obchodów Święta Konstytucji 3 Maja zorganizowały również duży piknik rodzinny, podczas którego prezentowały się grupy i zespoły z Suwalskiego Ośrodka Kultury. Wszyscy zebrani w Parku Konstytucji 3 Maja zostali uwiecznieni na wspólnym zdjęciu wykonanym za pomocą drona. Zdjęcie znajduje się w poniższej galerii, a niebawem zostanie też wydrukowane i ustawione w centrum Miasta. Odbył się też niecodzienny konkurs poloneza. Rywalizowały ze sobą zespoły ze szkół podstawowych nr 4, 5, 6, 7, 9 i 10. Prezydent wręczył wszystkim tańczącym zespołom czeki po tysiąc złotych. Dodatkowy tysiąc za historyczne polskie stroje – kontusze, otrzymały dzieci prowadzone przez Grażynę Świacką ze Szkoły Podstawowej nr 5.

Na zakończenie wszyscy zebrani, dzieci i ich rodzice prowadzeni przez tancerzy ZPiT Suwalszczyzna wspólnie odtańczyli poloneza.

Top