WIĘKSZY BUDŻET OBYWATELSKI W 2018 ROKU

WIĘKSZY BUDŻET OBYWATELSKI W 2018 ROKU

5 projektów małych, 2 projekty duże, 5 projektów społecznych – w sumie 12 projektów zostanie zrealizowanych w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok. W przyszłym roku na inwestycje SBO z kasy miejskiej pójdzie 2,6 mln zł czyli o 600 tys. zł więcej niż w tym roku. Suwalczanie wciąż chętnie korzystają z możliwości udziału w głosowaniach. W tym roku swoje głosy oddało ponad 8,5 tys. suwalczan.

 Projekt dotyczący budowy przy ul. Falka osiągnął rekordowy w historii SBO wynik – 2 112 głosów

 – Podobna tendencja – jeżeli chodzi o liczbę oddanych głosów – utrzymuje się od początku istnienia Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego. Oznacza to, że jest to wciąż popularna wśród Suwalczan idea, dzięki której można współdecydować o tym, jak mają być wydawane pieniądze z budżetu miasta – zauważa Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Poniżej prezentujemy szczegółowe zestawienie projektów poddanych głosowaniu w ramach konsultacji Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok wraz z szacunkowym kosztem, w kolejności według liczby oddanych głosów:

  „MAŁE” PROJEKTY

1. Andrzej Wajda w Suwałkach (ul. Wojska Polskiego nr 27) – 86 500 zł – głosów 839

2. Plac zabaw (ul. Putry 5) – 99 500 zł – głosów 765

3. Aktywnie i zielono na Witosa (ul. W. Witosa 4A) – 99 500 zł – głosów 687

4. Utwardzenie nawierzchni ul. Szpitalnej (odcinek 7-9) – 70 000 zł – głosów 623

5. Al. O. Ha-Aleja Osiedla Hańcza (pas terenu za ul. Gołdapską, Giżycką, Olecką, przed ulicami Nowosądecką i Łódzką) – 99 000 zł – głosów 576 (projekt warunkowo wpisany na listę do głosowania)

realizacja 5 projektów na kwotę 454 500 zł – z zaplanowanych 500 000 zł pozostaje kwota 45 500 zł

6. Plac zabaw oraz siłownia na powietrzu przy ulicy Skłodowskiej miejscem rekreacji i zabawy (ul. M. C. Skłodowskiej 6 i 8) 85 600 zł – głosów 528 (projekt warunkowo wpisany na listę do głosowania)

realizacja 6 projektów na wartość 540 100 zł – brakuje 40 100 zł

Projekty „małe” pozostałe wyniki:

7. Budowa ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem wzdłuż ulicy Warszawskiej – etap II (ul. Warszawska) – 99 990 zł – głosów 520

8. Plac zabaw (ul. E. Plater 20) – 65 500 zł – głosów 276 (projekt warunkowo wpisany na listę do głosowania).

 

 „DUŻE” PROJEKTY

1. Budowa odcinka ulicy Knuta Olafa Falka w Suwałkach (ul. Knuta Olafa Falka) – 778 000 zł – głosów 2112

2. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem wzdłuż Ogrodu Działkowego „Jaćwing” i „Malinka” do Ogrodu Działkowego „Borówka” w Suwałkach (przedłużenie ul. K. Wyszyńskiego i ulicy Czarnoziem) – 640 000 zł – głosów 1108

realizacja 2 projektów na wartość 1 418 000 zł – z zaplanowanej kwoty 2 mln zł pozostaje kwota 582 000 zł

 3. Suwałki Bike Park”– rowerowy park rozrywki i doskonalenia techniki jazdy z sekcjami o różnym stopniu zaawansowania i stacją naprawczą dla rowerów (tereny rekreacyjne nad rzeką Czarna Hańcza) – 713 400 zł – głosów 1041

realizacja 3 projektów na wartość 2 131 400 zł – brakuje 131 400,00 zł

Projekty „duże” pozostałe wyniki:

4. Utwardzenie i odwodnienie nawierzchni dojazdowej do 146 garaży przy ulicy Noniewicza (ulica Noniewicza za CH „PLAZA”) – 784 000 zł – głosów 1023

5. „Park Ułański” – odrestaurowanie parku na terenie pokoszarowym przy ul. Gen. K. Pułaskiego z makietą i elementami stałej wystawy plenerowej o historii dawnego garnizonu – 790 650 zł – głosów 771

6. Modernizacja placu przy Pomniku Straceń (ul. Sejneńska) – 491 000 zł – głosów 512

7. Budowa zjazdów, zatok i chodników przy ul. Jana III Sobieskiego – 380 000 zł – głosów 411

8. Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do garaży zlokalizowanych przy ul. Moniuszki– 600 000 zł – głosów 214

9. Bezpieczne podwórko (ul. Gen. K. Pułaskiego 24E) – 730 000 zł – głosów 137

10. Plac postojowy (Osiedle II blok 4A, 15, 16, 17, 21, ARES) – 260 000 zł – głosów 88

11. Boisko wielofunkcyjne (Osiedle II pomiędzy blokami 13 i 18) – 304 900 zł – głosów 48 (projekt warunkowo wpisany na listę do głosowania).

 

„KULTURALNE LUB SPOŁECZNE” PROJEKTY

1. „Szkoła cukrzycy” – 20 000 zł – głosów 1438

2. Suwalski Fan Club Bluesa – 12 100 zł – głosów 730

3. Festyn rodzinny „PWSZ dzieciom” – 19 500 zł – głosów 594

4. Dzień dla Naszych Dzieci – Manhattan zaprasza –19 500 zł – głosów 556

5. Encyklopedia Suwalskiego Seniora – 20 000 zł – głosów 546

realizacja 5 projektów na kwotę 91 100 zł– z zaplanowanych 100 000 zł pozostaje 8 900 zł

6. Silent Disco i strefa chillout – projekt nr 18 – 19 800 zł – głosów 359

realizacja 6 projektów na wartość 110 900 zł – brakuje 10 900,00 zł.

Pozostałe wyniki projekty „kulturalne lub społeczne”

7. Suwałki Bach Festiwal – projekt 28 – 16 000 zł – głosów 327.

W głosowaniu Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 wzięło udział 8 624 suwalczan, z czego 2 879 głosowało droga internetową.

Top