Więcej PEC-u mniej smogu

Więcej PEC-u mniej smogu

11 czujników w różnych miejscach w Suwałkach bada jakość powietrza, którym oddychamy. Monitorują one zanieczyszczenie powietrza oraz poziomu pyłów PM 2,5 i PM 10, które są najbardziej niebezpieczne dla zdrowia człowieka i środowiska naturalnego.

Jakość powietrza on-line sprawdzać może każdy mieszkaniec miasta poprzez wejście bezpośrednio na stronę map.airly.eu. Poziomy zanieczyszczeń powietrza można też sprawdzić poprzez stronę internetową PEC www.pec.suwalki.pl

Informacje o stanie powietrza, podawane w formie różnokolorowych kropek, mimo że nie są wynikami dokładnych pomiarów, to wiele mówią o jakości powietrza. Należy tylko je właściwie odczytać i zinterpretować. Kolor zielony świadczy o małej ilości pyłu, a kolory ciemne o dużej. Jakość powietrza w Suwałkach generalnie jest dobra, jednak problemem ciągle są obszary domów jednorodzinnych, których właściciele korzystają z własnych pieców.

Ogrzewanie indywidualne na terenie Suwałk emituje około 770 ton pyłów rocznie, suwalski PEC-u emituje ich zaledwie 20 ton rocznie. Spółka ta dba o jakość powietrza. Niezależne instytucje potwierdzają, że emisja z instalacji PEC nie stanowi zagrożenia dla środowiska i nie jest uciążliwa dla mieszkańców, jak i dla Wigierskiego Parku Narodowego. Najprostszym wskaźnikiem czystości spalin jest kolor dymu. Z komina PEC-u jest biały, bo jego głównym składnikiem jest para wodna, natomiast dym z wielu domowych palenisk jest ciemny, a nawet czarny, co świadczy o wysokim stężeniu pyłu w spalinach.

Rozwiązaniem problemu byłaby rozbudowa sieci PEC na suwalskich osiedlach domów jednorodzinnych. Wtedy jakość powietrza, którym oddychamy w naszym mieście byłaby zdecydowanie lepsza. A zatem…

Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl

Top