Westerplatte w Suwałkach

Westerplatte w Suwałkach

W tym roku po raz pierwszy w Suwałkach odbyły się podwójne obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej. Wcześniej odbywały się podwójne obchody Święta Niepodległości czy Święta Narodowego 3 Maja, ale w tragiczną rocznicę września 1939 r. wszyscy spotykali się w samo południe pod Pomnikiem Żołnierzy Września 1939 r. Tym razem było inaczej.

Syreny przed świtem
Wprawdzie Suwałki to nie Westerplatte, ale Dowódca Garnizonu Suwałki i Społeczny Komitet Organizacji Regionalnych Obchodów Świąt Patriotyczno-Rocznicowych, na którego czele stoi suwalski poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister spraw wewnętrznych Jarosław Zieliński postanowili po raz pierwszy zorganizować rocznicowe uroczystości w godzinie pierwszego wystrzału z pancernika Schleswig-Holstein czyli o godzinie 4.45. Mieszkańcy okolicznych osiedli mieli niespodziewaną wczesną pobudkę. Nie spodobało się to im.
Na uroczystości stawili się żołnierze i służby mundurowe. Przemówienia okolicznościowe wygłosili: poseł J. Zieliński, przewodniczący Rady Powiatu Suwalskiego, a jednocześnie kandydat PiS na prezydenta Suwałk Grzegorz Mackiewicz oraz ks. Stanisław Wysocki. Był dźwięk syren, apel poległych, salwa honorowa, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy, a na koniec utwór „Śpij kolego”.

Obchody w południe

Suwalskie obchody 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej odbyły się 1 września. Podobnie, jak w Łomży i Białymstoku, uroczystości pod Pomnikiem Żołnierzy Września 1939 roku rozpoczął w samo południe dźwięk syren. Były okolicznościowe przemówienia, hymn państwowy, modlitwa i złożenie kwiatów przez delegacje przedstawicieli władz samorządowych, kombatantów, przedstawicieli instytucji, firm, szkół, stowarzyszeń, harcerzy – mieszkańców Suwałk.
– Spotykamy się aby oddać hołd tym wszystkim, którzy polegli na różnych frontach II wojny światowej, od pierwszego dnia po jej zakończenie. Tym, którzy przypłacili naszą dzisiejszą wolność swoim życiem. Chcemy również bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy przelewali swoją krew i ocalili życie, którzy są dziś z nami – nasi kombatanci, weterani. Dziękujemy za to, że zawsze jesteście. (…). Chwała Bohaterom, cześć ich pamięci – powiedział Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.
Podczas swojego wystąpienia 1 września prezydent odniósł się również do tego, że w Suwałkach po raz pierwszy zorganizowano odrębne obchody tej ważnej rocznicy.
– Przez długie lata mogliśmy w Suwałkach wspólnie świętować i obchodzić różne uroczystości patriotyczne, państwowe, samorządowe. Po raz pierwszy, przy tym pomniku odbywają się dwie uroczystości. Jest to bardzo smutne, budzi nasze zdziwienie i gorzkie refleksje – powiedział Cz. Renkiewicz – Suwalczanie nas pytają – dlaczego wspólnie nie możemy obchodzić w naszym mieście ważnych dla narodu polskiego i Suwalczan świąt i rocznic? W innych miastach wspólne świętowanie wychodzi – nawet w tych, w których nie sprawują władzy przedstawiciele obecnej koalicji rządzącej. […] Zakończę słowami z dedykacją „Powinniśmy być zjednoczeni, powinniśmy być razem” – to słowa Premiera Mateusza Morawieckiego z wypowiedzi na Westerplatte i słowami „Budujmy państwo, które nie będzie wewnętrznie skłócone” – to słowa Prezydenta Andrzeja Dudy również z dnia 1 września – zakończył prezydent Suwałk. Po wystąpieniu Prezydenta Suwałk oraz modlitwie przybyli na uroczystość mieszkańcy Suwałk złożyli kwiaty.

79. rocznica agresji ZSRR na Polskę

17 września w samo południe przed Pomnikiem Żołnierzy Września 1939 r. przy ul. Wojska Polskiego rozpoczną się obchody 79. Rocznicy agresji ZSRR na Polskę oraz Dnia Pamięci Ofiar Agresji Sowieckiej i Światowego Dnia Sybiraka. W programie m.in. wystąpienie Prezydenta Miasta Suwałk, modlitwa, złożenie kwiatów.
Po uroczystości przy ul. Wojska Polskiego zaplanowano przejazd na cmentarz parafialny przy. Bakałarzewskiej pod Pomnik Sybiraków, gdzie zostaną złożone kwiaty.

 

Oświadczenie samorządowców
Reprezentując władze samorządowe oraz mieszkańców miasta Suwałki wyrażamy naszą dezaprobatę dla działań wymierzonych w jedność naszej wspólnoty samorządowej. Od dwóch lat obserwujemy nieakceptowalne przez Suwalczan postępowanie, które wprowadza do naszego miasta, podziały na „my i oni” i które przenoszą standardy polityki krajowej do Suwałk i skutecznie rozbijają jedność wspólnoty samorządowej. Można również to odczytywać jako odwet za prezentowanie innego zdania lub poglądu.
Naszą troską zawsze było by w ważnych wydarzeniach w życiu miasta mogli brać udział wszyscy mieszkańcy, bez względu na poglądy polityczne, bez wzajemnych uprzedzeń. Dlatego też konsekwentnie zapraszamy wszystkich do udziału w obchodach ważnych narodowych świąt i rocznic. Zaproszenia kierujemy zarówno do przedstawicieli partii rządzącej, jaki i też opozycji. Tak czynimy w Suwałkach od kilkunastu już lat. Kierujemy się zasadą, że w Suwałkach jest miejsce dla wszystkich i przy tego typu uroczystościach powinniśmy być wszyscy razem.
Niestety, już od dłuższego czasu obserwujemy celowe działanie zmierzające do oddzielenia służb mundurowych, suwalskiego wojska oraz państwowych instytucji od suwalskiego samorządu i większości mieszkańców miasta. Dowodem na to jest konkretne zachowanie w relacjach z suwalskim samorządem. Nikt nie kwestionuje państwowości tych służb i ich podległości. Jednak przez wiele lat udawało się w Suwałkach tworzyć właściwe relacje i współpracę z samorządem i mieszkańcami naszego miasta. Teraz, niestety, jest inaczej. Uroczystości organizowane przez miasto są bez udziału wojska, służb mundurowych oraz przedstawicieli instytucji państwowych. Nasze zaproszenia i propozycje współpracy pozostają bez odzewu. Niestety coraz częściej są organizowane w przestrzeni naszego miasta alternatywne uroczystości z okazji świąt narodowych i rocznic lub też uroczystości miejskich służb mundurowych, na które zapraszane są wyłącznie wybrane instytucje i osoby. Życzenia z okazji Święta Policji, Święta Strażaka czy Święta Wojska Polskiego zmuszeni jesteśmy, jako samorząd, przekazywać za pośrednictwem mediów.
Suwalczanie pytają, czy taka sytuacja jest normalna. Dlaczego wspólnie nie możemy obchodzić w naszym mieście ważnych dla narodu polskiego i Suwalczan świąt i rocznic? Dlaczego w innych miastach to wychodzi, także w tych w których nie sprawują władzy przedstawiciele obecnej koalicji rządzącej? Kto chce nas podzielić? Kto podjął decyzję o tym, żeby nawet 79. Rocznicę wybuchu II wojny światowej obchodzić odrębnie? Przez takie działanie wykazujemy, że nie tylko nie ma szacunku do tych którzy walczyli o wolną Polskę – weteranów i kombatantów, ale i tych, którzy na ołtarzu Ojczyzny złożyli swoje życie.
Nie możemy aprobować takiej sytuacji, dlatego też występujemy do Premiera, wybranych ministrów polskiego rządu oraz władz Prawa i Sprawiedliwości o zainteresowanie się tym problemem. Nie wykluczamy, że sytuacja mająca miejsce wynika z działania osoby piastującej ważne stanowisko w rządzie. Takie postępowanie nie jest aprobowanie przez większość mieszkańców Suwałk, budzi smutek i gorzkie refleksje. Jest to działanie, które dzieli lokalną społeczność. Nawet wśród lokalnych członków Prawa i Sprawiedliwości obecna sytuacja nie jest akceptowana, o czym mówią nam w prywatnych rozmowach.
Niniejszym oświadczeniem oraz zapowiedzianymi wystąpieniami chcemy doprowadzić do sytuacji, żeby możliwe było w Suwałkach godne, uroczyste i wspólne obchodzenie uroczystości państwowych, narodowych i samorządowych.

Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk
Zdzisław Przełomiec, Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach

Top