Walka o miejsce

Walka o miejsce

Rozpoczął się nerwowy czas dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych i klas trzecich gimnazjów oraz ich rodziców. 13 maja ruszył nabór do suwalskich szkół średnich. Wnioski o przyjęcie do szkół można składać do 18 czerwca do godz. 16. Rekrutacja zakończy się 12 lipca o godz. 10.

Tegorocznemu naborowi do szkół średnich towarzyszą dodatkowe emocje ze względu na zmiany w oświacie wprowadzone przez polski rząd i parlament. W tym roku o przyjęcie do szkół średnich będą ubiegały się dwa roczniki: młodzież kończąca trzecie klasy gimnazjum i ósme klasy szkół podstawowych.
W Suwałkach szkoły prowadzone przez samorząd ukończy 1 334 ośmioklasistów i gimnazjalistów.
I oni będą się ubiegali o przyjęcie do suwalskich szkół średnich. Przed rokiem kandydatów do szkół średnich było o ponad połowę mniej. W 2018 r. gimnazja prowadzone przez suwalski samorząd ukończyło 651 uczniów.

O miejsca w suwalskich szkołach średnich:
2018 r. – ubiegało się 651 uczniów szkół prowadzonych przez samorząd suwalski
2019 r. – ubiega się 1334 uczniów szkół prowadzonych przez samorząd suwalski

Zapewne wszystkim tegorocznym absolwentom szkół podstawowych i gimnazjów miejsc w suwalskich szkołach średnich nie zabraknie, ale na pewno nie wszyscy dostaną się do tej wymarzonej szkoły. Do sprawy wrócimy w następnym wydaniu „DwuTygodnika Suwalskiego”.

Podobnie jak w ubiegłych latach w mieście Suwałki nabór do szkół ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych odbywa się przy pomocy elektronicznego systemu „vEdukacja”, w którym zgromadzone zostały informacje na temat szkół oraz proponowanych przez nich oddziałów. Wszystkie informacje wraz z możliwością rejestracji są dostępne od poniedziałku (13 maja) na stronie:

https://suwalki.edu.com.pl/

Przy pomocy systemu elektronicznego kandydaci mogą składać wnioski do dnia 18 czerwca 2019 r. do godz. 16ºº.
Uwaga!! Nabór do szkół z oddziałami dwujęzycznymi trwa krócej, tj. do 22 maja 2019 r. do godz. 16ºº.
Od 21 do 25 czerwca 2019 r. do godz. 16ºº należy złożyć w tzw. „szkole pierwszego wyboru” oryginał lub kopię świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty.
5 lipca 2019 r. o godz. 10ºº zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Do 10 lipca 2019 r. do godz. 16ºº kandydaci będą mieli czas na podjęcie ostatecznej decyzji i dostarczenie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu (o ile nie zrobili tego wcześniej) do szkoły, do której zostali zakwalifikowani i w której chcą kontynuować naukę. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 12 lipca 2019 r. o godz. 10ºº szkoły podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

 

Top