VII Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki

VII Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki

W czwartek, 27 kwietnia o godz.12.00 w sali obrad nr 26 Urzędu Miejskiego odbędzie się VII Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki

Będzie to prawdopodobnie najważniejsza sesja Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki w tym roku ze względu na bogatą część merytoryczną.W związku z wystąpieniem podczas II sesji MRMS Paweł Siedlecki przedstawi propozycje zmian suwalskiej komunikacji miejskiej. Na tę prezentację odpowiedź przygotowały już władze Suwałk.
Wręczone też zostaną dyplomy i upominki laureatom „Komnaty Chwały” – wirtualnej nagrody przyznawanej przez radnych MRMS. Nagrodzonymi są młodzi, zdolni mieszkańcy Suwałk, którzy zostali zaproszeni na sesję. Następnie swoje projekty związane z lokalnymi bohaterami i przestrzenią wolną od totalitaryzmu przedstawią uczniowie suwalskich szkół aplikujący do Sejmu Dzieci i Młodzieży.
Kolejnym punktem jest podziękowanie dotychczasowemu pełnomocnikowi Prezydenta Miasta Suwałk ds. młodzieży Wojciechowi Zoniowi oraz wybór opiekuna merytorycznego MRMS. Odbędzie się głosowanie nad uchwałami i stanowiskami w sprawie objęcia opieki szkół nad suwalskimi pomnikami przyrody, w sprawie ankiety dotyczącej preferencji kulturalnych młodych mieszkańców Suwałk, w sprawie wniosków wynikających z opracowania wyników I Konkursu Wiedzy o Samorządzie i zostanie wydana opinia dotycząca budowy hali sportowej przy ZST w Suwałkach.

 

VII sesja Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki odbędzie się 27 kwietnia o godz. 12.00 w sali obrad (nr 26) Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z V i VI sesji Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki z 21 lutego 2017r. oraz z 12 kwietnia 2017r. .
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki o wykonaniu uchwał i stanowisk od dnia 21 lutego 2017r. .
 5. Zapytania i interpelacje Radnych do przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki.
 6. Wystąpienie Pawła Siedleckiego na temat propozycji zmian w komunikacji miejskiej.
 7. Odpowiedź przedstawiciela władz Miasta Suwałki na projekt Pawła Siedleckiego.
 8. Wręczenie dyplomów i upominków Laureatom „Komnaty Chwały” – Tytułu przyznawanego przez radnych Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki.
 9. Prezentacja projektów suwalskiej młodzieży aplikującej do XXIII Sejmu Dzieci i Młodzieży.
 10. Podziękowanie pełnomocnikowi Prezydenta Miasta Suwałk ds. młodzieży Wojciechowi Zoniowi za dotychczasową działalność.
 11. Wybór opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki.
 12. Głosowanie nad uchwałą w sprawie suwalskich pomników przyrody.
 13. Głosowanie nad stanowiskiem w sprawie opracowania ankiety dotyczącej preferencji kulturalnych suwalskiej młodzieży.
 14. Głosowanie nad stanowiskiem w sprawie opracowania wyników I Konkursu Wiedzy o Samorządzie.
 15. Głosowanie nad projektem opinii Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki w sprawie budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach.
 16. Udzielenie odpowiedzi Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki na zapytania i interpelacje Radnych.
 17. Sprawy różne.
 18. Pożegnanie maturzystów i zakończenie obrad.
Top