Utrudnienia na ul. Kościuszki: zmiana terminu

Utrudnienia na ul. Kościuszki: zmiana terminu

Zmienił się termin zakończenia pierwszego etapu gruntowej modernizacji ulicy Kościuszki w Suwałkach. Jak informuje Zarząd Dróg i Zieleni skrzyżowanie ul. T. Kościuszki – ul. A. Mickiewicza – ul. L. Waryńskiego w Suwałkach zostanie oddane do ruchu 24 czerwca 2019 r. o godz. 05:00. Termin został wydłużony w związku z koniecznością prawidłowej pielęgnacji wykonanej nawierzchni z kostki granitowej. Jednocześnie ZDiZ zastrzega, że po oddaniu do ruchu ww. skrzyżowania w dalszym ciągu zamknięty będzie odcinek ul. T. Kościuszki na odcinku od ul. A. Mickiewicza w kierunku Placu Marszałka J. Piłsudskiego (do wyniesionego przejścia dla pieszych). Dokładny termin otwarcia tego odcinka zostanie podany w oddzielnym komunikacie. ZDiZ prosi kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania, a także przeprasza za utrudnienia.

Gruntowna modernizacja ul. Kościuszki, na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach rozpoczęła się 23 kwietnia. Od tego czasu wyłączone z ruchu jest skrzyżowanie ul. T. Kościuszki – ul. A. Mickiewicza – ul. L. Waryńskiego oraz odcinek ul. Mickiewicza vis a vis Urzędu Miejskiego. Objazd odbywa się ulicami: 24 Sierpnia – Zarzecze – Bakałarzewska – A. Mickiewicza – Ks. K. A. Hamerszmita – Plac Marszałka J. Piłsudskiego.

Modernizację wykonuje firma PGK Gołdap. Inwestycja polegała na całościowym przełożeniu kostki granitowej z wykonaniem nowej podbudowy. Wszystko odbędzie się w trzech etapach i zakończy się pod koniec października tego roku. Prace będą kosztowały 730 tys. zł. Położenie kostki wzdłuż całej jezdni z jednoczesną wymianą podbudowy oraz ułożeniem kostki w tzw. łuki rzymskie (jak na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego) spowoduje, że znikną nierówności oraz wyboje na całym odcinku drogi. Kostka będzie lepiej przylega do siebie, a szczeliny między elementami będą mniejsze. Luki między kostkami zostaną wypełnione mieszanką piaskowo-cementową.

Top