Turniej Brydża Sportowego w Suwałkach

Turniej Brydża Sportowego w Suwałkach

19 marca 2017 r. w Suwałkach odbył się X Międzynarodowy Turniej Brydża Sportowego o puchar Prezydenta Miasta Suwałk w lokalu przy ul. Zastawie 42 w Suwałkach. W turnieju udział wzięły pary z Polski (w tym z Suwałk), Litwy i Białorusi. Więcej szczegółów na stronie:

https://andys0101.wixsite.com/pdlzbs

Top