Święto Policji

Święto Policji

W Suwałkach odbył się uroczysty apel z okazji obchodów 98 rocznicy powstania Polskiej Policji. Awanse na wyższe stopnie służbowe na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego otrzymali funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, Komendy Powiatowej Policji w Augustowie oraz Komendy Powiatowej Policji w Sejnach. W uroczystości udział wzięli między innymi: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Komendant Główny PSP gen. brygadier Leszek Suski, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz oraz zaproszeni goście i mieszkańcy.

Policja Państwowa została powołana ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej z 24 lipca 1919 r. Na pamiątkę tego wydarzenia suwalscy, augustowscy i sejneńscy policjanci obchodzili dzisiaj uroczystość 98-lecia formacji. Uroczysty apel odbył się na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach. Poprzedzony został Mszą Świętą w Konkatedrze pod wezwaniem Św. Aleksandra w Suwałkach, celebrowaną przez kapelana suwalskich policjantów, Księdza Prałata mjr Krzysztofa Kaczyńskiego.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele instytucji samorządowych, służb mundurowych, przedstawiciele duchowieństwa, pracownicy Policji, rodziny świętujących funkcjonariuszy oraz mieszkańcy miasta.

Dzisiejszy apel był okazją do uhonorowania policjantów, którzy na co dzień służą społeczeństwu i dbają o jego bezpieczeństwo. Awanse na wyższe stopnie policyjne otrzymało w tym roku 55 mundurowych z Suwałk, 23 z Augustowa oraz 28 funkcjonariuszy z Sejn.

Pięciu funkcjonariuszom wręczono medale „Za Długoletnią Służbę”, a dwóm – odznaki „Zasłużony Policjant”.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński wyróżnił 4 policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach za szczególne zaangażowanie w wykonywaniu zadań służbowych, a w szczególności za uratowanie życia ludzkiego w sytuacji najwyższego zagrożenia, wręczając im listy gratulacyjne.

Były życzenia, kwiaty i chwile wzruszenia. Przemawiający podkreślali, że to ważny dzień dla policjantów, którzy każdego dnia pełnią służbę na rzecz mieszkańców miast: Suwałki, Augustów i Sejny oraz całego regionu. Goście podziękowali funkcjonariuszom i ich rodzinom za trud i poświęcenie w codziennej pracy.

Z myślą o mieszkańcach, którzy odwiedzili miejsce uroczystego apelu, policjanci zorganizowali Piknik Rodzinny „Niebieski powiew LATA”. Stoiska profilaktyczne oraz sprzęt wykorzystywany przez mundurowych w służbie cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno dorosłych jak i dzieci. Można było tam porozmawiać o szeroko rozumianym bezpieczeństwie, zwłaszcza w trakcie letniego wypoczynku, ale też o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Najmłodsi chętnie rozwiązywali rebusy i zagadki, a za prawidłowe odpowiedzi czekały na nich nagrody. Dużo śmiechu było przy malowaniu twarzy oraz podczas szaleństw w „bańkach mydlanych”.

Całość obchodów Święta Policji w Suwałkach uświetniła defilada pocztów sztandarowych: Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, Kompanii Reprezentacyjnej Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku oraz pododdziałów honorowych PSP i Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

O oprawę muzyczną zadbała Miejska Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Sejnach pod batutą kapelmistrza Józefa Żukowskiego.

źródło: www.suwalki.policja.gov.pl

Top